Victoria Park tecknar avtal om nyproduktion av 16 lägenheter i Borås

Victoria Park har tecknat avtal avseende nyproduktion av 16 lägenheter i stadsdelen Hässleholmen, Borås. Projektet är en förtätning på befintlig fastighet och kommer bestå av hyresrätter, med beräknad inflyttningsstart april 2020.

Victoria Park har ägt fastigheten på adressen Solvarvsgatan i Hässleholmen, som för närvarande består av 350 lägenheter, sedan mars 2016. På fastigheten har det funnits en byggrätt där ett äldre hus tidigare stått. Victoria Park har nyttjat denna byggrätt för att förtäta området med ytterligare 16 hyreslägenheter. Byggstart beräknas påbörjas under september 2019 med beräknad inflyttningsstart april 2020. Bygglov är sedan tidigare beviljat.

- Vid sidan av värdeskapande investeringar och social förvaltning bedriver Victoria Park förtätningsprojekt på befintlig mark för att öka uthyrbar yta och områdenas attraktionskraft. Genom att i detta fall nyttja äldre byggrätt på fastigheten, skapar vi ett tillskott på 16 nya lägenheter med BOA på cirka 800 kvadratmeter, säger Mikael Bengtsson, chef för nyproduktion inom Victoria Park.

Ambitionen är att över tid skapa en betydande portfölj av byggrätter för bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter. För närvarande bedöms Victoria Parks totala förtätningspotential till 255 600 BTA kvm med ett marknadsvärde om 273 Mkr, omfattande drygt 3 200 lägenheter, fördelat på kategorierna byggklar mark, pågående planprocess samt framtagande av ny detaljplan.

I Växjö pågår byggnation av 30 lägenheter med beräknad inflyttning hösten 2019. I maj sker byggstart av 87 lägenheter, av totalt 570 lägenheter, i Linköping med inflyttningsstart i slutet av 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta

VD Per Ekelund, telefon 070 867 66 57, per.ekelund@victoriapark.se
Nyproduktionschef Mikael Bengtsson, telefon 0736 72 28 75, mikael.bengtsson@victoriapark.se

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. 
Per den 31 mars 2019 uppgår Victoria Parks fastighetsbestånd 1 128 000 kvadratmeter, fördelat på 14 300 lägenheter, med ett marknadsvärde om 18,8 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se 

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

- Vid sidan av värdeskapande investeringar och social förvaltning bedriver Victoria Park förtätningsprojekt på befintlig mark för att öka uthyrbar yta och områdenas attraktionskraft. Genom att i detta fall nyttja äldre byggrätt på fastigheten, skapar vi ett tillskott på 16 nya lägenheter med BOA på cirka 800 kvadratmeter.
Mikael Bengtsson, chef för nyproduktion inom Victoria Park