Victoria Parks årsredovisning 2017

Victoria Parks årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på Victoria Parks webbplats, www.victoriapark.se samt i bifogad fil.

Den tryckta årsredovisningen kommer vara tillgänglig under vecka 16 och går att beställa via Victoria Parks webbplats.

Den engelska versionen beräknas vara klar och tillgänglig på Victoria Parks webbplats under vecka 14.


För ytterligare information, vänligen kontakta

VD Peter Strand, telefon 070 588 16 61, e-post peter.strand@victoriapark.se
CFO Tommy Åstrand, telefon 070 545 59 97, e-post tommy.astrand@victoriapark.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB ska offentliggöra enligt värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2018 kl. 13.30.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet. 
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 062 000 kvadratmeter, fördelat på 13 500 lägenheter, med ett marknadsvärde om 15,4 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se