Victoria Parks Årsredovisning 2018

Victoria Parks årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på Victoria Parks webbplats, www.victoriapark.se samt i bifogad fil.

Den tryckta årsredovisningen kommer vara tillgänglig under vecka 16 och går att beställa via Victoria Parks webbplats.


För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Per Ekelund, telefon 070 867 66 57, e-post per.ekelund@victoriapark.se 
CFO Tommy Åstrand, telefon 070 545 59 97, e-post tommy.astrand@victoriapark.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB ska offentliggöra enligt värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2019 kl. 14.00.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet. 
Per den 31 december 2018 uppgår Victoria Parks fastighetsbestånd 1 128 000 kvadratmeter, fördelat på 14 300 lägenheter, med ett marknadsvärde om 18,1 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se