Tryggheten ökar i Lövgärdet i Göteborg

Report this content

I stadsdelen Lövgärdet i Göteborg har den upplevda tryggheten under kvällar och nätter bland de boende ökat med 9,2 procentenheter från 2021 till 2022. Det visar den senaste undersökningen som genomfördes förra året bland boende i Lövgärdet.

Det är undersökningsföretaget AktivBo som på uppdrag av bostadsbolaget Victoriahem genomfört undersökningen i Göteborg. Enkäten skickas ut varje år och distribuerades till cirka 700 hushåll i Lövgärdet. I undersökningen ställs bland annat frågor kring hur hyresgästerna upplever sitt område utifrån trivsel- och trygghetsaspekter.

Ökningen av den upplevda tryggheten i området visar att arbetet med samverkan och andra trygghetsskapande insatser har gett god effekt.

– Det är ett glädjande resultat som visar att vi arbetar på rätt sätt. Jag är övertygad om att de trygghetsskapande insatser som vi gör själva och tillsammans med andra har betydelse för de positiva siffrorna. Tillsammans med det kommunala bostadsbolaget Poseidon har vi trygghetsvärdar som rör sig i Lövgärdet varje dag året runt. Vi arrangerar lovaktiviteter för barnen i Lövgärdet och andra bosociala aktiviteter, ofta i samarbete med Lövgärdesskolan, lokala föreningar, kommunen, MSB och polisen. Många av dessa aktiviteter sker på Lövgärdets torg, som vi renoverade och färdigställde 2021. Det nya torget har verkligen blivit ett lyft för hela området. Det är trevligt och upplyst, mindre nedskräpning och folk rör sig där även under kvällstid, säger Shivan Abdullah, förvaltare på Victoriahem i Göteborg.

Victoriahems arbete med att få stopp på den olovliga andrahandsuthyrningen har gett bra resultat, vilket ökar tryggheten i husen. Biltrafiken har minskat i området efter installation av nya låscylindrar på alla bommar. Undersökningen visar även att den nya belysningen som Victoriahem har installerat i hela bostadsområdet och gallring av buskar och träd uppskattas av hyresgästerna.

– När vi nu analyserar allt vi har åstadkommit under de senaste två åren kan vi se att det har gett effekt. Jag skulle säga att arbetet med att få bort olovlig andrahandsuthyrning har varit avgörande för att tryggheten har ökat. Att känna sina grannar och att vi som hyresvärd vet vem som bor hos oss är jätteviktigt. Nu blickar vi framåt och fortsätter arbetet för att skapa trygghet och trivsel i vårt område, avslutar Shivan Abdullah.

För mer information, kontakta:
Shivan Abdullah, förvaltare Victoriahem i Göteborg,
shivan.abdullah@victoriahem.se

Kort om Victoriahem
Victoriahem är en privat hyresvärd som tar hand om 39 000 familjers hem i 31 kommuner från Uppsala i norr till Trelleborg i söder. Vårt fokus är att långsiktigt äga, förvalta och rusta upp bostäder i miljonprogramsområden samtidigt som vi bygger fler bostäder. En tät dialog med de boende och samverkan med andra samhällsaktörer är centralt i vår verksamhet. Läs mer på victoriahem.se