Avnotering av Vigmed – sista handelsdag 21 juli 2017

Nasdaq Stockholm AB har godkänt Vigmed Holding AB:s ansökan om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Firth North och har fastställt att sista dag för handel i Vigmeds aktier är den 21 juli 2017.

För mer information
VD Henrik Olsen, tel. +46 763 497 364
Styrelseledamot Georg Heftberger, tel. +43 664 884 106 83

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 juli 2017, kl. 08.00 CET.

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att eliminera stickskador genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet VIG. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor  

Taggar:

Dokument & länkar