Dela

Om oss

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under tickern VIG och bolaget har cirka 5 600 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com

Citat

Vi är nöjda med utfallet av företrädesemissionen och särskilt intresset från befintliga aktieägare som valt att delta. Emissionslikviden i kombination med kostnadsmedvetenhet gör det möjligt för bolaget att fokusera på etableringen av en lönsam verksamhet under de kommande åren.
Henrik Olsen, tf VD
Vi välkomnar Vestek till vårt europeiska och nordiska nätverk av partners, och vi ser med förväntan fram emot att introducera Vigmeds säkerhetsprodukter på den finska marknaden. Detta är ett viktigt steg då vi nu har ett nätverk som täcker samtliga nordiska marknader där Vestek är en idealisk partner för vår kommande expansion in i Finland.
Vigmed Sales Director, Mike Dooley
Vi är mycket glada över det nya samarbetet med Vigmed. Vestek har levererat sjukvårdsprodukter till sjukhus i Finland sedan 1979. Distributionsavtalet är en viktig milstolpe för vårt företag och det kommer att stärka vår verksamhet avsevärt inom sjukvårdssektorn. Vår professionella personal har lång erfarenhet av att marknadsföra och sälja denna typ av produkter. Vigmeds säkerhetsprodukter är ett fantastiskt steg framåt för sjukvården och vi är övertygade om att dessa kommer att vara framgångsrika även på den finska marknaden.
Vestek VD, Patrik Ulfves
Bolagets utveckling under det senaste året har varit en besvikelse. Det finns flera identifierade skäl till detta och dessa har nu åtgärdats. De förseningar som uppstått har dock skadat förtroendet för verksamheten och vi måste nu få fart på försäljningen av våra produkter. Genom förändringen som nu sker på ledningsnivå är styrelsen övertygad om att vi kommer att få till den fokusering och nytändning som krävs hos såväl medarbetare som distributörer.
Styrelseordförande, Vigmed Holding AB, Lennart Holm
Vi har naturligtvis ett antal utmaningar framför oss som kommer att kräva såväl hårt arbete som uthållighet, men jag är full av tillförsikt då vi byggt upp en solid bas av högklassiga produkter, kunniga och motiverade medarbetare samt starka partners. Det är min bedömning att vi nu löst de barnsjukdomar som några av våra produkter varit behäftade med. Jag har stor respekt för uppgiften, men är samtidigt full av energi och framtidstro.
VD, Vigmed Holding AB, Henrik Olsen
Vi är väldigt nöjda med att kunna meddela att Vigmed från och med nu kommer att hantera hela logistikkedjan själv. Vi har haft en bra start och den första ordern har just levererats.
Sales Director, Mike Dooley
Övertaget av hanteringen kommer att göra det möjligt för vårt företag att fortsätta växa och ger oss samtidigt en möjlighet att bättre tillgodose våra kunders krav. Det nya lagret är beläget i södra Sverige, inte långt från vårt huvudkontor, vilket gör det möjligt för oss att ha en nära och regelbunden kontakt med anläggningen.
Supply Chain Director, Elisabeth Andersson
Vi är naturligtvis väldigt glada över denna order och den positiva feedback vi får från marknaden. Kortsiktigt säkerställer vi med detta vår månatliga försäljningsprognos för oktober månad. Även om ordernivån fortfarande är blygsam innebär det också att vi för fjärde månaden i rad ökar vår försäljning.
Finn Ketler, CEO
Den initiala acceptansen av SWiTCH tyder på att vårt utvecklingsteam framgångsrikt har lyckats tillgodose olika aspekter av användarnas behov för det här produktområdet.
Finn Ketler, CEO
Det är med stor tillfredställelse vi kan meddela att Vigmed har beviljats ​​CE-märke för SWiTCH av Notified Body Presafe inför vår förlanseringskampanj.
Vigmed Director of Quality Assurance and Regulatory Affairs, Ola Lindau
Lanseringen av SWiTCH är en viktig milstolpe för Vigmed, detta då den ger våra distributörer tillgång till en kostnadseffektiv produkt av hög kvalitet, som möjliggör för distributörerna att lägga både mer fokus och tid på försäljning av hela Vigmed-sortimentet.
CEO Finn Ketler
Intresset för SWiTCH har varit stort eftersom produkten erbjuder en unik säkerhet inom användningsområdet arteriella katetrar, vilket återspeglas av det faktum att de första beställningarna redan har tagits emot.
CEO Finn Ketler
Denna specialutvecklade produkt är efterlängtad av Vigmeds partners och slutanvändare då den breddar säkerheten inom både akut- och anestesisjukvården. Kommersialiseringen påbörjades för fyra månader sedan, och efter att ha erhållit CE-märket kan förlanseringen nu rullas ut.
Vigmed Sales and Marketing Director, Mike Dooley
Detta är ett resultat av framgångsrikt samarbete med CODAN DEHA och en bekräftelse på att våra produkt- och utvecklingsprocesser levererar det vi lovar. Denna bekräftelse stärker ytterligare vår position i Danmark och försäkrar oss om att våra produkter kommer att vara framgångsrika även på övriga europeiska marknader.
Vigmed Sales Director, Mike Dooley
CLiP® Neo lever väldigt väl upp till de krav som ställdes i anbudet för säkerhetsprodukter och fick en utmärkt utvärdering både vad beträffar produktdesign och användning i denna upphandling. Det faktum att vi kan erbjuda två storlekar - både 24G och 26G - spelade också en roll för beslutet om att tilldela oss kontraktet.
CODAN DEHA ApS Country Manager, Thomas Hornstrup
Vi välkomnar Hospithera till vårt växande nätverk av kvalificerade och välrenommerade distributörer, och vi ser mycket fram emot att kunna introducera våra säkerhetsprodukter på den belgiska marknaden.
Vigmed Sales Director, Mike Dooley
Belgien är en viktig och snabbt växande marknad. Jag är övertygad om att det sätt som våra produkter kompletterar varandra på samt den höga kvalitet som Hospitheras sortimentet erbjuder kommer att garantera framgång för båda företagen.
Vigmed Sales Director, Mike Dooley
Efter en noggrann marknadsanalys, fann vi att Vigmeds katetrar mottogs med stor entusiasm av den belgiska marknaden. Säkerheten för hälso- och sjukvårdspersonal är fortfarande ett hett ämne, nu - och inför framtiden. Vi ser en stor potential i vårt samarbete med Vigmed.
Hospithera Interventional Care Division Manager, Jurgen Struylaart
Segmentet är mycket intressant för Vigmeds produktportfölj och framtida affärsutveckling och vi redan tagit fram funktionella prototyper av den nya produktkategorin. Vi sitter idag på en väldigt gedigen och spännande innovationsportfölj. Vigmeds fokus ligger dock för närvarande på att lansera och sälja de produkter som finns kommersiellt färdiga idag. Vi kommer därför även att utvärdera andra affärsmöjligheter för detta produktsegment.
Finn Ketler, Vigmed VD
Det är i nuläget svårt att förutse hur snabb försäljningstillväxt vi kommer att ha under året, varför vi har beslutat att inte kommunicera någon ny försäljningsprognos för 2015. Den pågående marknadslanseringen av CLiP-linjen och den kommande lanseringen av SWiTCH tillåter dock oss alla att se fram emot de kommande kvartalen med stor tillförsikt.
Finn Ketler, Vigmed VD
Vi är mycket nöjda med att ha nått denna milstolpe, detta kommer att öka möjligheten för oss att penetrera ytterligare marknader i regionen med våra patenterade IV-katetrar samt ger Bolaget en fast royaltyintäkt. Leveranserna kommer att påbörjas i mindre skala från och med april och därefter förväntas öka kontinuerligt under kommande år.
Finn Ketler, Vigmed VD
Vi är mycket nöjda med CLiP-produkternas positiva mottagande på samtliga marknader och vi känner stor tillförsikt i att den nu igångsatta lanseringen fortsatt kommer att vara framgångsrik.
Finn Ketler, VD, Vigmed
Det är naturligtvis inte helt tillfredsställande att omsättning blir lägre än förväntat för slutfasen av 2014, men i uppstartsfasen är det svårbedömt hur lång tid som tas i anspråk för att komma igång med nya distributörer, hur produktlanseringar passar in i en ny distributörs utbildnings- och försäljningsprocess och därmed hur snabbt försäljningen kan komma igång. Jag räknar dock med att detta stegvis kommer att stabiliseras under kommande år.
Finn Ketler, VD, Vigmed
Vi är mycket glada över att få välkomna ett av företagen inom den starka Mediq gruppen till vår familj av distributörer inom Europa.
Mike Dooley, Försäljningschef Europa, Vigmed
Mediq Suisse är ett växande företag och vi ser mycket fram emot att vidare bidra till denna tillväxt genom att erbjuda kvalitetsprodukter anpassade efter Mediqs målsättning om att erbjuda säkrare produkter till den schweiziska hälso- och sjukvårdssektorn.
Mike Dooley, Försäljningschef Europa, Vigmed
Jag är övertygad om att detta är början på ett framgångsrikt partnerskap. Vårt kvalificerade team här i Schweiz är angeläget om att börja marknadsföra dessa produkter under 2015, och vi ser fram emot att hjälpa till att minska nålstickskador i Schweiz med de säkerhetsinnovationer som Vigmed tillhandahåller.
Ralph Schönbächler, VD Mediq Suisse
Det här är en mycket betydelsefull milstolpe för Vigmed då Tyskland utgör en av de viktigaste marknaderna i världen för oss.
Finn Ketler, VD, Vigmed
Avtalet med Vygon Tyskland är ännu ett led i vår succéresa genom Europa, där vi nu skrivit avtal med ett flertal väletablerade och starka partners.
Finn Ketler, VD, Vigmed
Vigmeds produkter kompletterar vårt produktutbud till våra kunder på ett väldigt bra sätt och vi har höga förväntningar på vårt kommande samarbete med Vigmed.
Dr. Raymund Heiliger,VD, Vygon Tyskland
Det är med stor tillfredsställelse vi välkomnar Vygon Tyskland till vårt nätverk av distributörer och vi ser väldigt mycket fram emot att introducera våra unika säkerhetsprodukter på den tyska marknaden.
Mike Dooley, Försäljningschef Europa, Vigmed
Vi välkomnar CODAN Medical GmbH till vårt växande samarbete inom CODAN-familjen och ser fram emot att introducera våra nålskyddade produkter på den österrikiska marknaden.
Vigmed Sales Director Europe, Mike Dooley
Jag är övertygad om att, precis som med våra andra CODAN samarbeten, kommer sättet våra produkter kompletterar varandra på garantera en snabb framgång på marknaden.
Vigmed Sales Director Europe, Mike Dooley
Vi har goda relationer med opinionsbildare och beslutsfattare på den österrikiska marknaden efter att ha levererat högkvalitativa produkter och tjänster i många år.
Jürgen Preuer, Country Manager CODAN Medical
Det är med stor glädje och förväntan vi nu kan utöka vårt sortiment med Vigmeds innovativa produkter inom affärsområdet infusionsterapi.
Jürgen Preuer, Country Manager CODAN Medical
Det faktum att Vigmeds nyemission blev övertecknad visar på den tilltro och de förväntningar som sätts på bolaget och dess verksamhet. Bolaget tillförsäkras nu det kapital som krävs för att ta nästa steg i utvecklingen – kommersialiseringsfasen - där Vigmed fortlöpande och i rask takt etablerar distributionskanaler på ett antal nya marknader. Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot en stark utveckling under 2015.
Lennart Holm, Styrelseordförande, Vigmed Holding AB
Vi välkomnar CODAN Frankrike till vårt växande samarbete inom CODAN-familjen och ser fram emot att introducera våra nålskyddade produkter på den viktiga franska marknaden.
Vigmed Sales Director Europe, Mike Dooley
Jag är övertygad om att det sätt som våra produkter kompletterar varandra på kommer att garantera en snabb framgång på marknaden.
Vigmed Sales Director Europe, Mike Dooley
Vigmeds produkter ligger helt i linje med CODANs profil och strategi om att erbjuda ett utökat sortiment av högklassiga produkter till våra kunder.
CODAN Frankrikes Country Manager, Lauren Sigrist
Vi har stora förväntningar på Vigmeds produkter då de kompletterar vårt nuvarande sortiment på ett mycket bra sätt.
CODAN Frankrikes Country Manager, Lauren Sigrist
Att vi nu utökar vårt nätverk med ännu ett stort europeiskt land utgör en viktig milstolpe och är ytterligare ett steg i rätt riktning för Vigmeds framgångar.
Vigmed CEO, Finn Ketler
Detta är en viktig milstolpe för både vårt företag och för medicinsk personal runt om i världen. Lanseringen av denna produkt kommer lägligt med fokus på den pågående Ebola-krisen i åtanke.
Vigmed VD Finn Ketler
Vi strävar efter att göra sjukvårdspersonalens arbetsplats säkrare, och genom att erbjuda denna säkerhetsprodukt till marknaden bidrar vi ytterligare till detta samtidigt som vi utökar säkerheten kring ett av de vanligaste medicinska ingreppen i världen.
Vigmed VD Finn Ketler
Våra distributörer kan nu introducera denna produktlinje på sina respektive marknader och vi har stor tilltro till att produkterna kommer att uppskattas av både kunder och slutanvändare.
Vigmed Sales Director Europe, Mike Dooley
Vi är mycket glada över att ha Device Technologies som vår partner i denna region. Som med Vigmeds alla andra partnerskap, är detta början på ett nära försäljnings-, marknadsförings- och utvecklingssamarbete.
Finn Ketler, Vigmed CEO
Device Technologies har en gedigen erfarenhet av denna specifika, geografiska marknad, särskild erfarenhet av infusionsterapimarknaden och ett gott rykte med hög kvalitet på försäljning och supportfunktioner. Att de valt att föredra just våra säkerhetsprodukter framför andra tillverkares ger oss stort förtroende när vi nu lanserar på dessa marknader.
Mike Dooley, Vigmed Sales Director
Vigmeds produkter är av hög kvalitet och erbjuder oss en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig lösning på problemen kring stickskador och vårdpersonals säkerhet.
Ruth Roberts, Device Technologies Business Development
Detta samarbete passar väl in i vår strävan efter att möjliggöra en förstklassig sjukvård genom att tillhandahålla de bästa medicintekniska produkter i världen.
Ruth Roberts, Device Technologies Business Development
Artärkatetermarknaden är volymmässigt klart mindre än den för IV katetrar, men samtidigt är denna viktiga nischmarknad mindre konkurrensutsatt och produkterna kan säljas till ett högre pris, varför vi räknar med att vår nya produkt kommer att bidra till verksamhetens resultat relativt snabbt
Finn Ketler, VD, Vigmed
Det finns ett uttalat marknadsbehov av den produkt vi kommer att lansera och våra europeiska distributörer välkomnar den nya produktkategorin och de möjligheter den öppnar upp
Finn Ketler; VD, Vigmed
Vigmeds artärkanyl är ett perfekt projekt för oss som helhetsleverantör av komplicerade medicintekniska produkter
Tomas Magnusson, VD, AMB
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp