Vigmed Holding AB senarelägger offentliggörande av delårsrapporten för 1 januari – 30 juni 2017

Styrelsen för Vigmed Holding AB har beslutat att senarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för 1 januari – 30 juni 2017 till den 30 augusti 2017.

Rapporten var tidigare planerad att publiceras torsdagen den 24 augusti 2017.

För ytterligare information kontakta:
VD Henrik Olsen, tel. +46 763 497 364
Styrelseledamot Georg Heftberger, tel. +43 664 884 106 83

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att eliminera stickskador genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ First North under tickern VIG. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor  

Taggar:

Om oss

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under tickern VIG och bolaget har cirka 5 600 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com

Dokument & länkar