Delårsredogörelse Vigmed Holding AB (publ), januari – mars 2015

  • Försäljningen uppgick under kvartalet till 1,5 miljoner SEK (0 SEK under första kvartalet 2014).
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick för koncernen till -9,1 miljoner SEK (-5,6 miljoner SEK).
  • Resultat per aktie (vägt antal) för kvartalet uppgick till -0,21 SEK (-0,15 SEK).

Med produkter på plats i elva länder inom Europa kunde Vigmed som förväntat notera att försäljningen kom igång under första kvartalet av 2015. För de första tre månaderna uppgick försäljningen till strax över 1,5 miljoner kronor, vilket är 35 % högre än för helåret 2014. I januari inkom dock feedback från några av Vigmeds kunder i relation till en detaljkonstruktion som kan påverka robustheten av produktlinjen CLiP Winged. Problemet var i sig inte av det slag som kräver ett återkallande av produkterna, men samtliga distributörer informerades och erbjöds att byta ut befintligt lager av de berörda produkterna.

Som en konsekvens av den feedback som erhållits har vissa designjusteringar genomförts varigenom produkten nu förväntas klara alla de högt ställda kvalitetskrav som bolaget ställer på sina produkter. Vigmeds distributörer förväntas få leverans av de uppdaterade produkterna från och med juli månad och framåt. De genomförda justeringarna kommer dock att resultera i att försäljningsutvecklingen fördröjs några månader varför den tidigare kommunicerade försäljningsambitionen om 50 miljoner SEK för 2015 inte kommer att kunna uppfyllas.

”Det är i nuläget svårt att förutse hur snabb försäljningstillväxt vi kommer att ha under året, varför vi har beslutat att inte kommunicera någon ny försäljningsprognos för 2015. Den pågående marknadslanseringen av CLiP-linjen och den kommande lanseringen av SWiTCH tillåter dock oss alla att se fram emot de kommande kvartalen med stor tillförsikt”, säger Vigmeds VD, Finn Ketler.

För vidare information kontakta:

Ordförande, Lennart Holm, 070 630 8562 eller VD, Finn Ketler, 042 600 5311

Vigmed är ett svenskt medicinteknologiskt bolag vars mission är att eliminera nålssticksskador och risken för smittspridning av farliga blodburna infektionssjukdomar genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg och sysselsätter 20 anställda. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och har cirka 5 600 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information om bolaget återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor

Taggar:

Om oss

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under tickern VIG och bolaget har cirka 5 600 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com

Citat

Det är i nuläget svårt att förutse hur snabb försäljningstillväxt vi kommer att ha under året, varför vi har beslutat att inte kommunicera någon ny försäljningsprognos för 2015. Den pågående marknadslanseringen av CLiP-linjen och den kommande lanseringen av SWiTCH tillåter dock oss alla att se fram emot de kommande kvartalen med stor tillförsikt.
Finn Ketler, Vigmed VD