Vigmed AB ingår distributions-avtal för den skandinaviska marknaden med CODAN företagen

Vigmed har nu ingått sitt första distributionsavtal. Att detta visar sig bli för den skandinaviska hemmamarknaden är extra glädjande. CODAN, är en väl etablerad aktör inom Vigmeds fokussegment, infusions- och injektionsprodukter. Genom att nu addera Vigmeds säkerhetsprodukter kommer CODAN att kunna erbjuda sina kunder ett komplett produktsortiment.

Genom avtalet med CODAN tar nu Vigmed nästa steg i sin partnerskapsutveckling. I en första fas etablerades en plattform för kontraktstillverkning. Nu påbörjas en andra fas med uppbyggnad av en stark Europeisk distributions-plattform.  Produkterna kommer att säljas under Vigmeds varumärke. Partnerskapet mellan Vigmed och CODAN skall ses som inledningen på ett långsiktigt samarbete inom försäljning, marknad och produktutveckling.

Finn Ketler, CEO Vigmed AB  & Thomas Hornstrup, landansvarig CODAN DEHA ApS tar i hand på det nya distributionsavtalet.

“En snabb och framgångsrik marknadspenetration kräver etablerade kontakter till kunder och beslutsfattare, därför är vi mycket glada att nu få in CODAN som vår partner” säger Finn Ketler, CEO för Vigmed.

Steen Kruse, försäljningschef för CODAN, förklarar “Vigmeds produkter kompletterar våra existerande produkter på ett utomordentligt sätt. De ger ett värdefullt bidrag till våra strategiska infusionsprodukter, med vilka vi redan är närvarande på marknaden. Säkerhetsaspekten blir allt viktigare inom det medicintekniska området och vi ser Vigmeds produkter som ett väsentligt utvecklingssteg för CODAN, ett steg som innebär att vi ytterligare kan förbättra vårt kvalitativa erbjudande till våra kunder”.

En gemensam lansering av produktlinjen CLiP® Ven planeras ske på de skandinaviska marknaderna under det andra kvartalet 2014, leveranser beräknas påbörjas från mars månad.

För ytterligare information kontakta:

Vigmed AB:
Styrelseordförande Lennart Holm, 070-630 8562 eller
VD Finn Ketler, 042 600 5311

CODAN:
Sales Manager Steen Kruse, +45 29 264419

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att eliminera stickskador genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg och sysselsätter ca. 15 anställda. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och har cirka 5 400 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com

CODAN är ett privatägt bolag med ca. 1.500 anställda och tillverkning och försäljning i Europa och USA. CODAN är verksam inom medicinteknikindustrin sedan mer än femtio år. Bolaget erbjuder ett komplett produktsortiment av högkvalitativa infusionsprodukter , infusionspumpar, utrustning för att mäta och följa blodtryck, injektionssprutor och tillbehör tillverkade i egna produktionsanläggningar. Produkterna produceras och marknadsförs globalt och uppfyller alla relevanta nationella och internationella krav för aktuella produkt-kategorierna. För ytterligare information se: www.codan.de.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

En snabb och framgångsrik marknadspenetration kräver etablerade kontakter till kunder och beslutsfattare, därför är vi mycket glada att nu få in CODAN som vår partner
Finn Ketler, CEO för Vigmed
Vigmeds produkter kompletterar våra existerande produkter på ett utomordentligt sätt. De ger ett värdefullt bidrag till våra strategiska infusionsprodukter, med vilka vi redan är närvarande på marknaden. Säkerhetsaspekten blir allt viktigare inom det medicintekniska området och vi ser Vigmeds produkter som ett väsentligt utvecklingssteg för CODAN, ett steg som innebär att vi ytterligare kan förbättra vårt kvalitativa erbjudande till våra kunder
Steen Kruse, försäljningschef för CODAN