Vigmed erhåller CE-märkning och ISO certifikat för IV-kanyler

Vigmeds IV kanyler har per den 31 maj 2013 erhållit CE-märkning samt ISO certifikat. Detta är helt i linje med den plan som presenterades i samband med Bolagets listning på Nasdaq OMX First North tidigare i år och en förutsättning för kommande marknadsintroduktion av Bolagets unika nålskyddade produkter på Europamarknaden.

Vigmed har i syfte att etablera en kostnads- och kapitaleffektiv organisation valt att etablera ett nära samarbete med MBH-International A/S (MBH) i Danmark där MBH under en inledande fas på några år tar det fulla ansvaret för Vigmeds leveranskedja, från det att produkterna lämnar fabriken hela vägen till distributören på respektive marknad inom Europa. Som en del i detta åtagande ingår att MBH-International A/S ansöker om och hanterar de nödvändiga certifikat och tillstånd som krävs för att Vigmeds produkter skall få säljas inom EU. Upplägget är närmare beskrivet i den bolagsbeskrivning som publicerades i samband med Vigmeds listningen på Nasdaq OMX First North tidigare i år.

MBH-International A/S har nu meddelat Vigmed att man från den 31 maj 2013 från tillståndgivande organisation (DGM Denmark A/S) fått sitt kvalitetssystem för Vigmeds produkter reviderat och godkänt, inklusive CE godkännande samt ISO 13485 certifikat för försäljning av IV kanyler på den Europeiska marknaden. Detta innebär att Vigmed nu har de formella godkännanden som krävs för att få sälja sina IV kanyler på Europeiska marknaden.

Vigmeds VD Finn Ketler säger i ett uttalande att ”det faktum att Vigmed nu erhållit såväl sitt CE- som ISO certifikat är ett viktigt steg i bolagets utveckling mot att etablera sig som en seriös och betydelsefull spelare på den Europeiska marknaden för säkra kanyler. Parallellt pågår förberedelserna för fullskalig produktion och arbetet följer tidplan. Det innebär att vi mot slutet av året räknar med att ha våra första produkter på marknaden, något som emotses med stort intresse från såväl blivande distributörer som kommande användare av våra säkra och effektiva produkter”.

För mer information, vänligen kontakta:
Lennart Holm, ordförande Vigmed Holding AB, tel: +46 70 6308562 eller Finn Ketler, VD Vigmed Holding AB,
tel: +45 21 546408, mail: fk@vigmed.com

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg och sysselsätter ett 10-tal anställda. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och bolaget har cirka 5 400 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Mer detaljerad information återfinns på Vigmeds hemsida, www.vigmed.com

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Det faktum att Vigmed nu erhållit såväl sitt CE- som ISO certifikat är ett viktigt steg i bolagets utveckling mot att etablera sig som en seriös och betydelsefull spelare på den Europeiska marknaden för säkra kanyler. Parallellt pågår förberedelserna för fullskalig produktion och arbetet följer tidplan. Det innebär att vi mot slutet av året räknar med att ha våra första produkter på marknaden, något som emotses med stort intresse från såväl blivande distributörer som kommande användare av våra säkra och effektiva produkter
Vigmeds VD Finn Ketler