Vigmed vinner sitt första anbud i sjukhusupphandling

Efter första annonserade försäljning till distributörer i juni i år har nu Vigmed AB vunnit sitt första sjukhusanbud hos Region Skåne i Sverige genom samarbete med CODAN TRIPLUS AB. CODAN ingick ett avtal som löper upp till fyra år för den patenterade produkten CLiP Neo I.V. kanyl, en produkt som förebygger oavsiktliga nålsticksskador, främst inom den neonatala och pediatriska vården.

Försäljning av medicintekniska produkter till sjukhus inom Europeiska Unionen är hårt reglerad av specificerade anbudsdirektiv. Det är därför viktigt att vara väl insatt i processen och att man uppfyller de specifika kraven. 

"Detta är ett resultat av framgångsrikt samarbete med CODAN TRIPLUS och en bekräftelse på att våra produkt- och utvecklingsprocesser levererar det vi lovar. Vi är särskilt glada över att vi vann vårt första anbud på hemmamarknad. Denna bekräftelse stärker ytterligare vår position och försäkrar oss om att våra produkter kommer att vara framgångsrika även på övriga europeiska marknader”, säger Vigmed Sales Director, Mike Dooley.

"Vi är mycket glada över avtalet med Region Skåne som är ett första steg på den spännande resa vi har framför oss tillsammans med Vigmed ", säger CODAN VD, Lennart Bådersjö.

Helsingborgsbaserade Vigmed lanserar nu ett flertal nya innovationsplattformar på den europeiska marknaden i en fortsatt strävan efter att eliminera nålsticksskador.

För vidare information kontakta:

VD, Finn Ketler, 042 600 5311 eller Sales Director Europe, Mike Dooley, 042 600 5317

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg och sysselsätter ett 20-tal anställda. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och har cirka 5 400 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor

Taggar:

Om oss

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under tickern VIG och bolaget har cirka 5 600 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Detta är ett resultat av framgångsrikt samarbete med CODAN TRIPLUS och en bekräftelse på att våra produkt- och utvecklingsprocesser levererar det vi lovar. Vi är särskilt glada över att vi vann vårt första anbud på hemmamarknad. Denna bekräftelse stärker ytterligare vår position och försäkrar oss om att våra produkter kommer att vara framgångsrika även på övriga europeiska marknader
Vigmed Sales Director, Mike Dooley
Vi är mycket glada över avtalet med Region Skåne som är ett första steg på den spännande resa vi har framför oss tillsammans med Vigmed
CODAN VD, Lennart Bådersjö