Allt fler unga väljer Vision

Vision ökade procentuellt mest av alla tjänstemannaförbund i Sverige under 2016, med 5,7 procent. Många av dem som väljer Vision är unga. Yrkesverksamma under 30 år står för hela 29 procent av tillväxten.

Inflödet av unga yrkesverksamma och studenter i Vision har växt stadigt under flera år. En förklaring till framgångarna är Visions stora förändringsarbete. Grundläggande i det arbetet är att vara ett handlingskraftigt, lösningsfokuserat fackförbund som gör skillnad för medlemmarna. Vision vill bidra till ett mänskligt arbetsliv och att skapa schysta, innovativa och attraktiva arbetsplatser.

- Vi tycker såklart är det är väldigt roligt att unga går med och engagerar sig i facket och att de väljer just Vision. Det är ett kvitto på att vårt utvecklingsarbete ger resultat. Vi har en ständigt pågående dialog med våra medlemmar för att de ska få ut så mycket som möjligt av sitt studentliv, sitt nuvarande jobb och framtidens arbetsliv. Medlemmarnas intressen står i fokus i allt vårt arbete, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Unga medlemmar är generellt mer intresserade av fackligt arbete jämfört med äldre. Hela 41 procent i åldersgruppen 18-39 år kan tänka sig att engagera sig mer i frågor som rör förutsättningar och villkor i arbetslivet, enligt en stor undersökning Vision genomfört.

En förbättring som många unga medlemmar efterfrågar är att det ska bli lättare att kombinera arbete och familjeliv. Därför är det en viktig fråga för Vision i de pågående avtalsrörelserna. Det handlar till exempel om flexibla arbetstider, där anställda får styra mer över när, var och hur de jobbar.

- Dessutom tycker många unga att det är viktigt med trygga anställningar, bra pensionsavtal och bättre introduktioner för nyanställda. I alla våra förhandlingar om nya kollektivavtal vill vi få igenom förändringar som medlemmarna efterfrågar och som leder till ett mänskligt arbetsliv, säger Karl Lundberg, biträdande förhandlingschef på Vision. 

Läs mer på vision.se

För ytterligare kommentarer kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070 746 21 24, eller Karl Lundberg, biträdande förhandlingschef, tfn 076 146 35 30.

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 190 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48 och Maria Ahlsten, tfn 070- 370 35 29.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Media

Media