Citat

Nu har vi svart på vitt att förutsättningarna att vara bra ledare är betydligt sämre i kvinnodominerade branscher.
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Många verksamheter inom välfärden är organiserade på ett sätt som både ökar risken för ohälsa och försämrar kvaliteten
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Jag är självklart bekymrad. Här har vi svart på vitt som visar att medarbetare inom socialtjänsten blir sjuka av sina jobb.
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Nu måste politiker och arbetsgivare agera för att återställa balansen mellan krav och resurser inom socialtjänsten.
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Här har vi unga chefer som vill jobba i välfärden med meningsfulla och viktiga jobb, samtidigt som kommuner, landsting och regioner har ett skriande behov av deras kompetens. Då är det så klart allvarligt att arbetsgivarna inte lyckas ge de unga cheferna rätt förutsättningar.
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Att varannan ung chef överväger att byta jobb till följd av arbetssituationen borde få varningsklockorna att ringa hos arbetsgivaren.
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Avtalet ska säkerställa att medarbetarna får lön efter sin kompetens och att de vet hur de kan påverka lönen genom sina prestationer.
Carola Löfstrand, ombudsman Vision
Visions avtalsinriktning är att våra medlemmar ska få reallöneökningar
Matteus Canevall, ombudsman Vision
Verksamheten ska vara av sådan kvalitet att arbetsgivarna klarar av att ge sina anställda yttrande- och meddelarfrihet
Matteus Canevall, ombudsman Vision
Jag är övertygad om att många arbetsgivare ser möjligheterna med snabbspåren
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Dels innebär snabbspåren ökade möjligheter för fastighetsbranschen att täcka det behov av tekniker och ingenjörer som finns och dels snabbar det på etableringen för nyanlända personer i Sverige. Det blir en dubbel vinst.
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Cheferna trivs med sina jobb, men deras förutsättningar måste förbättras om vi ska nå önskade resultat inom äldreomsorgen
Jonas Karlsson, ledarskapsstrateg i Vision
Arbetsmiljön inom välfärden måste moderniseras och anpassas till dagens arbetsliv.
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision.
De ökande sjukskrivningarna till följd av stress är en trend som måste brytas och som vi kan göra något åt
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision.
Det är inte rimligt att den som har som jobb att stödja, utbilda eller vårda andra människor ska behöva bli sjuk av stress
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Som lagen om lönekartläggningar är utformad i dag har den omfattande luckor och lämnar stora öppningar för egna tolkningar
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Situationen är ett hot mot det sociala arbetet.
Annika Strandhäll
Det finns många vinster att göra för kommunerna genom att ge socialcheferna förbättrade villkor.
Annika Strandhäll
Tolktjänstområdet brottas med flera och stora problem och arbetsvillkoren har kraftigt försämrats. Jag är bekymrad över att tolkar med längre erfarenhet väljer att lämna yrket
Tina Karlsson, teckenspråkstolk
Vi kommer att diskutera arbetsvillkor för tolkar under dessa två dagar. För att kunna möta framtida krav från tolkanvändarna måste förutsättningarna att göra ett bra arbete bli mycket bättre
Linda Eriksson, teckenspråkstolk