Vision: Meddelarfrihet ska gälla på folkhögskolor och friskolor

Reallöneökningar, utökad rätt till tjänstledighet och samma yttrande- och meddelarfrihet som för medarbetare i offentlig sektor. Det kräver Vision för sina medlemmar på folkhögskolor och friskolor när årets avtalsyrkande i dag överlämnas.

Det nuvarande avtalet mellan Vision och Arbetsgivaralliansen, Utbildning och Folkbildning, löper ut den 30 april. Avtalsområdet omfattar folkhögskolor och friskolor där Vision organiserar cirka 450 medlemmar som bland annat är skolassistenter, ekonomer och handläggare.

- Visions avtalsinriktning är att våra medlemmar ska få reallöneökningar. Vi vill också att den löneskillnad som i dag finns mellan medarbetarna i den kvinnodominerade skol- och utbildningsbranschen och jämförbara medarbetare inom mansdominerade delar av arbetsmarknaden ska minska, säger Matteus Canevall, förhandlande ombudsman i Vision.

Vision vill att lönekartläggningar görs årligen, att löneprocessen tydliggörs i löneavtalet samt att parterna tillsammans följer upp hur avtalet tillämpas lokalt i syfte att öka sambandet mellan prestation och lön.

Ska arbetsgivaren klara rekryteringsbehoven och attrahera yngre medarbetare, behövs också en rad villkorsförbättringar. Vision vill därför bland annat att:

  • Visstidsanställningar ska övergå till tillsvidaretjänst efter två år. Det ska också vara lättare att säga upp sig från sin visstidsanställning.
  • Medarbetare ska ha rätt till tjänstledighet för att prova annat arbete.
  • Föräldralön ska betalas ut från första anställningsdagen samt även vid ledighet för vård av barn.
  • Jour och beredskap ska läggas på en rimlig nivå.
  • Det ska vara möjligt att bedriva friskvård på arbetstid.

En viktig punkt i avtalet handlar om rätten till yttrande- och meddelarfrihet för medarbetare på folkhögskolor och friskolor. Vision vill att dessa ska omfattas av samma meddelarfrihet som offentliganställda.

- När det gäller meddelarfrihet och den lojalitetsparagraf som finns anser Vision att det behövs förändringar i avtalet. Verksamheten ska vara av sådan kvalitet att arbetsgivarna klarar av att ge sina anställda dessa rättigheter, säger Matteus Canevall.

För ytterligare frågor och kommentarer, kontakta:

Matteus Canevall, förhandlande ombudsman i Vision, tfn 072 – 515 30 02

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 180 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Nina Odermalm Schei, tfn 0730 - 56 70 33.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Media

Media

Citat

Visions avtalsinriktning är att våra medlemmar ska få reallöneökningar
Matteus Canevall, ombudsman Vision
Verksamheten ska vara av sådan kvalitet att arbetsgivarna klarar av att ge sina anställda yttrande- och meddelarfrihet
Matteus Canevall, ombudsman Vision