Bättre förutsättningar krävs för chefer i äldreomsorg

Stresstålighet blir en allt viktigare egenskap för enhetschefer inom äldreomsorgen. Det konstateras i en studie om enhetschefernas utmaningar och förutsättningar. Författarna bakom studien belönas nu med Visions ledarskapsstipendium.

Visions ledarskapsstipendium 2015/2016 går till de tidigare socionomstudenterna Anna Lindstedt och Carin Löfving som har skrivit uppsatsen "Det plockar på från alla håll" – en kvalitativ studie om föreställningar av begreppet handlingsutrymme hos enhetschefer inom äldreomsorgen.

- Studien visar på de utmaningar som enhetschefer inom äldreomsorgen ställs inför när de ska utföra sitt ledarskap. Det är tydligt att de organisatoriska och strukturella förutsättningarna behöver stärkas för att äldreomsorgens chefer ska kunna arbeta för en ökad omsorgskvalitet tillsammans med dem som verksamheten berör, säger Jonas Karlsson, ledarskapsstrateg i Vision.

I sin kandidatuppsats har Anna Lindstedt och Carin Löfving undersökt hur enhetschefer i kommunal äldreomsorg definierar och upplever samt vilka föreställningar som finns kring och om begreppet handlingsutrymme i uppdraget att leda ett eller flera särskilda boenden. Åtta enhetschefer har intervjuats.

Författarna drar bland annat slutsatsen att stresstålighet blivit en allt viktigare egenskap för enhetscheferna. De intervjuade vittnar om hur förväntningar från såväl arbetsgivare som brukare, anhöriga och medarbetare ska balanseras mot andra krav i till exempel lagstiftning och riktlinjer för verksamheten.

Enligt författarna finns en frustration bland enhetscheferna över att inte kunna jobba med utvecklingsprojekt. Flera nämner att de skulle vilja frigöra mer utrymme för detta genom att omfördela arbetsuppgifter, som till exempel bemanningsfrågor, till andra.

- Resultaten stämmer väl överens med de undersökningar som Vision tidigare har gjort. Vi ser att cheferna trivs med sina jobb, men deras förutsättningar måste förbättras om vi ska nå önskade resultat inom äldreomsorgen, säger Jonas Karlsson.

Visions ledarskapsstipendium är på 20000 kronor och delas ut årligen i syfte att uppmärksamma ledarskap och förutsättningar för gott ledarskap.

För ytterligare frågor om Visions ledarskapsstipendium, kontakta:

Kristina Pernevill, kommunikationsansvarig studentverksamheten Vision, tfn 070 – 388 35 81

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Jonas Karlsson, ledarskapsstrateg i Vision, tfn 076 – 133 03 31

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 180 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Nina Odermalm Schei, tfn 0730 - 56 70 33.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Media

Media

Citat

Cheferna trivs med sina jobb, men deras förutsättningar måste förbättras om vi ska nå önskade resultat inom äldreomsorgen
Jonas Karlsson, ledarskapsstrateg i Vision