Teckenspråkstolkar vässar yrkesroll och arbetsvillkor i Europas teckenspråkiga huvudstad

Sedan tio år tillbaka har tolkyrket genomgått stora förändringar, arbetssituationen har blivit allt mer pressad och löneutvecklingen är dålig. För att brukarna ska kunna få tolktjänster av hög kvalitet är det nödvändigt att tolkarna har goda arbetsvillkor.

Under två dagar träffas ett tiotal medlemmar i Vision, teckenspråkstolkar, dövblindtolkar och vuxendövtolkar/skrivtolkar, från hela landet i Europas teckenspråkiga huvudstad för att diskutera yrkesvillkor och fackliga frågor i fackförbundet Visions regi.

- Tolktjänstområdet brottas med flera och stora problem och arbetsvillkoren har kraftigt försämrats. Jag är bekymrad över att tolkar med längre erfarenhet väljer att lämna yrket, säger Tina Karlsson, teckenspråkstolk och en av initiativtagarna till Visions yrkesträff.

- Vi kommer att diskutera arbetsvillkor för tolkar under dessa två dagar. För att kunna möta framtida krav från tolkanvändarna måste förutsättningarna att göra ett bra arbete bli mycket bättre, säger Linda Eriksson, teckenspråkstolk och initiativtagare.

På träffen kommer även Tolktjänstutredningens förslag till ny organisation för tolktjänstverksamheten att diskuteras.

Vill du veta mer om yrkesträffen kan du prata med Tina Karlsson, tfn 073- 699 10 49 eller Linda Eriksson, tfn 070- 911 76 79. Du kan också kontakta Johanna Hållén, ombudsman i Vision, 072-710 60 11.

 

Vision är ett partipolitiskt oberoende fackförbund med drygt 160 000 medlemmar. Våra medlemmar är offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Vision organiserar teckenspråkstolkar, dövblindtolkar och vuxendövtolkar/skrivtolkar i hela landet, både anställda och arvoderade tolkar, och tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen. Vision ingår i TCO, som är Sveriges största tjänstemannaorganisation med 1,2 miljoner medlemmar. www.vision.se

Presschef Peter Bloch, mobil 070-255 13 37

Pressombudsman Maria Martinsson, mobil 070-655 50 48

Citat

Tolktjänstområdet brottas med flera och stora problem och arbetsvillkoren har kraftigt försämrats. Jag är bekymrad över att tolkar med längre erfarenhet väljer att lämna yrket
Tina Karlsson, teckenspråkstolk
Vi kommer att diskutera arbetsvillkor för tolkar under dessa två dagar. För att kunna möta framtida krav från tolkanvändarna måste förutsättningarna att göra ett bra arbete bli mycket bättre
Linda Eriksson, teckenspråkstolk