Sju förslag för minskade sjukskrivningar i socialtjänsten

Sjukskrivningarna till följd av stress fortsätter att öka. Bland de allra värst drabbade finns medarbetare inom socialt arbete. Vision lägger i dag fram sju förslag för att minska de stressrelaterade sjukskrivningarna i socialtjänsten.

- Det är uppenbart att vi har en situation som är ohållbar ur såväl ett mänskligt som ett samhällsekonomiskt perspektiv. Nu måste politiker och arbetsgivare agera för att återställa balansen mellan krav och resurser inom socialtjänsten, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Försäkringskassans statistik visar att sedan 2010 har antalet nya sjukskrivningar bland socialsekreterare till följd av stress ökat med nästan 70 procent. I vissa kommuner är hälften av medarbetarna inom socialtjänsten sjukskrivna. Samtidigt visar nya siffror från Arbetsmiljöverket att arbetssjukdomar som beror på organisatoriska och sociala problem, däribland stress, på arbetsplatsen ökar stort inom socialt arbete.

- Jag är självklart bekymrad. Här har vi svart på vitt som visar att medarbetare inom socialtjänsten blir sjuka av sina jobb, säger Veronica Magnusson.

- Politiker i kommuner, landsting och regioner måste nu säkerställa att det finns långsiktiga strategier för en stabil personalsituation. Arbetsgivarna måste också se till att det förebyggande arbetsmiljöarbetet fungerar på arbetsplatserna och att arbetsbelastningen är rimlig, säger Veronica Magnusson.

Vision föreslår i en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag sju åtgärder för att minska de stressrelaterade sjukskrivningarna inom socialtjänsten:

  • En modell för att mäta arbetsbelastning. Regeringen bör ge ett uppdrag till Arbetsmiljöverket att bjuda in arbetsmarknadens parter att arbeta fram en nationell modell för att bedöma om verksamheter lever upp till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.  
  • Rätt använd kompetens. Varje profession behöver bättre förutsättningar att ägna sig åt de arbetsuppgifter de har särskild kompetens att utföra.
  • Fler kollegor med hjälp av nya välfärdsmiljarder. Politiker i kommuner, landsting och regioner måste se till att regeringens tillskott på tio miljarder kronor per år till kommunerna leder till fler medarbetare och chefer i socialtjänsten.
  • Tillsvidareanställning ska vara norm. Arbetsgivarna ska så snart det är möjligt tillsätta alla vakanser, även om de är tillfälliga, med tillsvidareanställda.
  • Använd överanställning som långsiktig strategi. Det ska finnas resurser att hantera tillfälliga arbetstoppar och frånvaro med befintlig personal.
  • Garanterad introduktion för nyanställda.
  • Långsiktiga lönesatsningar.

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, tfn 070 – 746 21 24

För ytterligare information, kontakta:

Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg i Vision, tfn 072 – 214 95 80

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 180 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Nina Odermalm Schei, tfn 0730 - 56 70 33 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag är självklart bekymrad. Här har vi svart på vitt som visar att medarbetare inom socialtjänsten blir sjuka av sina jobb.
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Nu måste politiker och arbetsgivare agera för att återställa balansen mellan krav och resurser inom socialtjänsten.
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision