Många unga chefer vill byta jobb

Varannan chef som är under 35 år och jobbar i välfärden funderar på att byta jobb. Orsaken är en ohållbar arbetssituation, bland annat till följd av för många underställda och dåligt stöd från arbetsgivaren. Det visar en undersökning som Visions tidning Chefen i fokus låtit göra.

I undersökningen har 459 chefer i kommuner, landsting och regioner som är under 35 år svarat på frågor om sin arbetssituation. Resultaten visar att förutsättningarna och stödet för att göra ett bra jobb många gånger saknas, såväl för de chefer som är nya på sitt uppdrag som för de som har haft chefsuppdraget under flera år.

Chefen i fokus berättar i dagens tidning att bland de 317 chefer i undersökningen som har haft sitt jobb i max tre år, funderar varannan på att byta jobb på grund av arbetssituationen. Bland annat uppger:

  • 52 procent att de har ansvar för fler än 25 medarbetare. Av dessa har fem procent ansvar för fler än 60 medarbetare.
  • 53 procent att de fick ingen eller dålig introduktion när de började sitt jobb.
  • 39 procent att de har en dålig eller mycket dålig arbetssituation vad gäller stress.
  • 49 procent att de inte har fått någon ledarskapsutbildning sedan de började sitt jobb.
  • 53 procent att det är tveksamt eller att de helt saknar tillräckliga resurser för att klara sitt uppdrag.

- Jag är mycket bekymrad över resultaten. Här har vi unga chefer som vill jobba i välfärden med meningsfulla och viktiga jobb, samtidigt som kommuner, landsting och regioner har ett skriande behov av deras kompetens. Då är det så klart allvarligt att arbetsgivarna inte lyckas ge de unga cheferna rätt förutsättningar, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

- Att varannan ung chef överväger att byta jobb till följd av arbetssituationen borde få varningsklockorna att ringa hos arbetsgivaren. Rätt förutsättningar för chefer är avgörande för att de ska ha möjlighet att fullfölja sitt uppdrag. När chefen inte får tid att leda, så får det negativa konsekvenser för hela verksamheten och därmed för vår välfärd, säger Veronica Magnusson.

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070 – 746 21 24

För ytterligare frågor, kontakta:

Jonas Karlsson, chefs- och ledarskapsstrateg i Vision, tfn 076 – 133 03 31

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 180 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Nina Odermalm Schei, tfn 0730 - 56 70 33 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Media

Media

Citat

Här har vi unga chefer som vill jobba i välfärden med meningsfulla och viktiga jobb, samtidigt som kommuner, landsting och regioner har ett skriande behov av deras kompetens. Då är det så klart allvarligt att arbetsgivarna inte lyckas ge de unga cheferna rätt förutsättningar.
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Att varannan ung chef överväger att byta jobb till följd av arbetssituationen borde få varningsklockorna att ringa hos arbetsgivaren.
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision