Var femte socialchef är ny på jobbet

Av landets socialchefer har en av fem arbetat kortare tid än ett år på sin nuvarande tjänst. Färre än hälften har haft sin tjänst i mer än tre år, enligt en ny undersökning från Vision.

Den höga omsättningen av socialchefer påverkar långsiktigheten och därmed kvaliteten inom socialtjänsten. Dessutom är rekryteringen av socialchefer en dryg kostnad för kommunen. Särskilt tydligt blir detta för mindre kommuner med färre än 10 000 invånare, det är nämligen där den största gruppen som har haft sitt jobb i mindre än ett år återfinns.

- Vi kan se att landets socialchefer är nöjda med sitt yrkesval och trivs på jobbet. Men, det är ett tufft jobb med hög arbetsbelastning. Därför behöver socialcheferna bra arbetsvillkor, både personligen och för sin verksamhet. De behöver tid att leda, säger Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision.

- Det finns många vinster att göra för kommunerna genom att ge socialcheferna förbättrade villkor i form av en bra introduktion, ett rimligt antal underställda, stöd i organisationen och kompetensutveckling. Tyvärr ser vi att det brister på många håll i dag, säger Annika Strandhäll.

Visions ”Socialchefsrapport 2014” släpps i dag i samband med Socialchefsdagarna i Göteborg. I rapporten vittnar socialchefer från hela landet om att de upplever sig ha ett intressant, viktigt och utmanande arbete. På minussidan står bland annat svårigheten att rekrytera personal med spetskompetens och erfarna socialsekreterare. Fler än hälften uppger att detta är svårt och det får konsekvenser för kvaliteten inom socialtjänsten.

Bilden bekräftas av en nyligen presenterad undersökning som visade att var tredje socialsekreterare överväger att byta yrke.

- Vi vet att det finns tydliga samband mellan situationen inom socialtjänsten med en orimligt hög arbetsbelastning och rättssäkerhet samt stödet till medborgarna. Situationen är ett hot mot det sociala arbetet, säger Annika Strandhäll.

Vision har tidigare föreslagit att antalet ärenden per handläggare ska minska och säkerställas med nationella mått. Dessutom behöver IT-stödet inom socialtjänsten anpassas till verksamheten och nyanställda garanteras introduktion. Vision föreslår också att sambandet mellan arbetssituation och kvalitet ska synliggöras i nationella jämförelser.

Socialchefsrapport 2014

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision, tfn 070 – 280 85 61

För ytterligare upplysningar om undersökningen, kontakta:

Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg, tfn 072 – 214 95 80 eller Jonas Karlsson, ombudsman för chefer, tfn 076 – 133 03 31

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 168 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Nina Odermalm Schei, tfn 0730 - 56 70 33 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Situationen är ett hot mot det sociala arbetet.
Annika Strandhäll
Det finns många vinster att göra för kommunerna genom att ge socialcheferna förbättrade villkor.
Annika Strandhäll