Årliga lönekartläggningar måste kompletteras med skärpta krav

Regeringens besked om att årliga lönekartläggningar återinförs är välkommet. Men ska lönekartläggningar bli ett sätt att komma åt löneskillnaderna mellan kvinnor och män så ­måste regeringen nu skärpa lagstiftningen på flera områden. Det visar en undersökning av Vision.

- Jag är mycket glad att regeringen äntligen lägger fram förslaget om årliga lönekartläggningar, det är en fråga som Vision drivit länge. Däremot är jag orolig för att det blir ett slag i luften om inte lagen också kompletteras. Som lagen är utformad i dag har den omfattande luckor och lämnar stora öppningar för egna tolkningar, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Enligt nuvarande lagstiftning ska arbetsgivare göra lönekartläggning och analys vart tredje år i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön.

När Vision i somras lät fråga förbundets ordförande i landets kommuner, landsting och regioner om ­deras syn på lönekartläggningarnas kvalitet, svarade färre än var femte ja på frågan om deras kommun, landsting eller region gör lönekartläggningar med ett innehåll som lever upp till de krav som lagen ställer. Bland annat vittnar Visions ordförande om att:

• Mer än var femte kommun, landsting eller region gör löne­kartläggningar mer sällan än vad den nuvarande lagen föreskriver.

• Var sjätte kommun, landsting eller region gör så dåliga lönekartläggningar att det inte går att utläsa om det finns osakliga löneskillnader.

• I fler än åtta av tio kommuner, landsting eller regioner kan facket bara delvis eller inte alls påverka arbetet med lönekartläggningar.

- Vision anser att lagen behöver skärpas på en rad områden. Det gäller till exempel frågan om hur lönekartläggningen ska göras, hur samverkan med fackliga företrädare ska se ut, kvaliteten på analysen och vilka sanktioner som kan vidtas när lönekartläggningarna inte utförs som de ska, säger Veronica Magnusson.    

- Lagen behöver också bringa klarhet i vilken myndighet eller instans som har uppdraget att bedöma kvaliteten och ­besluta om åtgärder vid brister. Först då kan vi på allvar använda årliga lönekartläggningar som det är tänkt, nämligen för att åtgärda de osakliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män, säger Veronica Magnusson.

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, tfn 070 – 746 21 24

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 180 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Nina Odermalm Schei, tfn 0730 - 56 70 33 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Vision kommenterar förslaget om årliga lönekartläggningar.
Twittra det här

Citat

Som lagen om lönekartläggningar är utformad i dag har den omfattande luckor och lämnar stora öppningar för egna tolkningar
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision