Vision: ”Modernisera synen på riskfylld arbetsmiljö”

Sjukskrivningar orsakade av stress ökar i snabb takt. Värst är situationen inom socialt arbete. Socialsekreterare, kuratorer, psykologer och diakoner tillhör den yrkesgrupp som toppar statistiken. Det visar nya siffror som Försäkringskassan har tagit fram på uppdrag av Vision. 

De nya siffrorna redovisar antalet startade sjukfall till följd av stress per 1000 anställda under åren 2010 till 2014. Och fyra av de fem yrkesgrupper som toppar statistiken över stressrelaterade sjukskrivningar inom återfinns inom välfärden.

Allra värst är det inom socialt arbete. I yrkesgruppen där bland andra socialsekreterare, kuratorer, psykologer och diakoner ingår, har antalet startade sjukfall till följd av stress ökat från drygt 21 till drygt 36 per 1000 medarbetare mellan 2010 och 2014. Ökningen är särskilt stor de sista två åren.

- Gemensamt för dessa yrken är att de kräver högre utbildning, innebär mycket kontakt med människor och är kvinnodominerade. Det är inte rimligt att den som har som jobb att stödja, utbilda eller vårda andra människor ska behöva bli sjuk av stress, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

De tidigare opublicerade siffrorna visar att det är betydligt vanligare att kvinnor sjukskrivs till följd av stress än män, men också att de startade sjukfallen som orsakats av stress också är fler bland såväl kvinnor som bland män i kvinnodominerade yrken.

- Vi kan se att risken för att bli sjukskriven till följd av stress är 44 procent högre för kvinnor som arbetar i ett kvinnodominerat yrke jämfört med för kvinnor som arbetar i ett mansdominerat yrke. För män är motsvarande siffra 105 procent, alltså mer än en fördubblad risk, säger Veronica Magnusson.    

- Den här statistiken talar sitt tydliga språk, de psykosociala arbetsvillkoren i kvinnodominerade yrken måste förbättras. Sjukskrivningarna innebär ett stort lidande för den enskilda medarbetaren och de kostar samhället miljarder kronor. Dessutom är vår välfärd beroende av de medarbetare som nu sjukskrivs i snabb takt, säger Veronica Magnusson.

Vision anser att synen på vad som är en riskfylld arbetsmiljö måste moderniseras. Politiker och arbetsgivare måste ta ansvar för att psykosociala arbetsmiljöproblem tas på lika stort allvar som fysiska risker på arbetsplatsen. Det handlar också om att se till att det finns en balans mellan krav och resurser i välfärden och att chefer får tid att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Hela rapporten hittar du här: Sjukt stressigt 

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, tfn 070 – 746 21 24

För ytterligare upplysningar, kontakta:

Jenny Andersson, utredare Vision, tfn 072 – 732 06 92

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 180 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Nina Odermalm Schei, tfn 0730 - 56 70 33 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Media

Media

Citat

Det är inte rimligt att den som har som jobb att stödja, utbilda eller vårda andra människor ska behöva bli sjuk av stress
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision