Ny studie: Färre medarbetare per chef ger minskade sjuktal

Chefer inom vård, omsorg och socialt arbete har betydligt fler underställda medarbetare än chefer i övriga branscher. De stora personalgrupperna påverkar verksamheten negativt och ökar ohälsotalen. Det framgår i en ny rapport där chefers villkor i 15 olika branscher har kartlagts.

I en ny rapport har ekonomie doktor Klara Regnö, forskare vid Göteborgs universitet och Mälardalens högskola, på uppdrag av Vision undersökt chefers villkor. Forskningsrapporten slår fast att chefer inom välfärden, företrädesvis kvinnodominerad social verksamhet, är de chefer på arbetsmarknaden som har ansvar för flest medarbetare. I genomsnitt handlar det om 30 medarbetare per chef, mer än dubbelt så många som i många andra branscher.

- Nu har vi svart på vitt att förutsättningarna att vara bra ledare är betydligt sämre i kvinnodominerade branscher. Antalet direkt underställda per chef är en av de faktorer som har störst påverkan på både chefers och medarbetares arbetssituation, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

För chefer medför ett stort antal underställda att de administrativa, strategiska och personalorienterade arbetsuppgifterna ökar. Kontrollen över arbetet och arbetstillfredsställelsen minskar, samtidigt som stressen och överbelastningen ökar.

För medarbetarna medför stora personalgrupper minskad interaktionen med chefen, medarbetarna känner sig mindre sedda och tenderar att bli mer missnöjda med chefen. Det leder också till högre personalomsättning och mer problem i arbetsgruppen.

- Den här rapporten visar att många verksamheter inom välfärden är organiserade på ett sätt som både ökar risken för ohälsa och försämrar kvaliteten. Slutsatsen är att såväl arbetsgivare som medarbetare och chefer skulle tjäna på att minska antalet medarbetare per chef.

- Ledarskapet är en nyckel till att vända trenden och minska sjuktalen inom välfärden. Och för att vara en bra chef måste man ha förutsättningar att leda. Det handlar om att ha ett rimligt antal medarbetare och att ha tillgång till ett utvecklat chefsstöd, säger Veronica Magnusson.  

Antalet medarbetare per chef i fem av de 15 kartlagda branscherna:

Vård, omsorg och sociala tjänster                    30

Utbildning                                                         27

Byggverksamhet                                               14

Fastighetsverksamhet                                        10

Information och kommunikation                        7

För ytterligare information och kommentarer, kontakta:

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, tfn 070 – 746 21 24 

Jonas Karlsson, ledarskapsstrateg i Vision, tfn 076 – 133 03 31 

Klara Regnö, ek dr och forskare, tfn 0766 – 18 52 07  

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 180 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Nina Odermalm Schei, tfn 0730 - 56 70 33 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Nu har vi svart på vitt att förutsättningarna att vara bra ledare är betydligt sämre i kvinnodominerade branscher.
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Många verksamheter inom välfärden är organiserade på ett sätt som både ökar risken för ohälsa och försämrar kvaliteten
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision