Annika Strandhäll utsedd till ledamot av regeringens delegation för jämställdhet i arbetslivet

Annika Strandhäll har idag av arbetsmarknadsminister Hillevi Engström utsetts till ledamot av regeringens delegation för jämställdhet i arbetslivet. Delegationens uppdrag är bland annat att främja debatt om hur jämställdhet i arbetslivet och lämna förslag på insatser som kan främja jämställdhet i arbetslivet.

- Jag är jätteglad över att få möjlighet att vara med och ta arbetet med ett mer jämställt arbetsliv steg framåt. Sverige har en av de mest könssegregerade arbetsmarknaderna och Vision har under en längre tid drivit kravet på en jämställdhetskommission. Jag är glad över att regeringen nu både lyssnat på oss och tillsatt en delegation och dessutom ger oss möjligheten att vara med i arbetet. Vi och våra medlemmar ser många områden för delegationen att ta tag i, inte minst strukturella löneskillnader på arbetsmarknaden där vi skulle vilja se närmare på orsakerna till dessa och också diskutera möjliga lösningar.

Mikael Sjöberg, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket, är ordförande för delegationen. För övriga ledamöter se regeringens hemsida: www.regeringen.se/sb/d/16308/a/196711

För ytterligare kommentater kontakta Annika Strandhäll, tfn 070 280 85 61 eller Maria Martinsson, pressekreterare, tfn 070 65 55 048.

Vision har ca 160 000 medlemmar som har tusentals olika yrken. Vi är det ledande fackförbundet för dig som i privat eller offentlig regi jobbar i kommunen, landstinget eller inom kyrkan. Vi är partipolitiskt obundna och ingår i TCO.

Pressekreterare Maria Martinsson, mobil 070-655 50 48

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048