Fler kommuner inför tak för antal medarbetare per chef

Allt fler kommuner sätter ett riktmärke för hur många medarbetare en chef kan ha. Norrköping, Hedemora och Söderhamn är några av dem. Det visar en kartläggning av drygt 200 kommuner som Vision i dag presenterar.

Chefer i välfärden ansvarar i dag för ett stort antal medarbetare. Svårast är situationen inom äldreomsorgen där sju av tio chefer har fler än 30 medarbetare, enligt en enkät från Vision. Att ha upp till 60 är inte ovanligt, och det är betydligt fler jämfört med i övriga branscher.

Men nu finns det tecken på en förändring. En kartläggning som Vision har gjort visar att det pågår många viktiga initiativ runt om i landet för att förbättra chefers förutsättningar. Den vanligaste åtgärden är att kommunen anställer fler chefer för att minska antal medarbetare per chef.

- Medvetenheten kring chefers förutsättningar har ökat, och vi ser att allt fler kommuner jobbar med riktmärken för ett rimligt antal medarbetare per chef. Antalet kan variera mellan olika arbetsplatser och branscher, men Vision anser att ingen chef ska ha fler än 25 medarbetare, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.  

Också i den avsiktförklaring för friskare arbetsplatser, som Sveriges Kommuner och Landsting tecknat med bland andra Vision, lyfts ett rimligt medarbetarantal för chefer fram som en av de viktigaste åtgärderna för att minska ohälsan.

- Kommuner som jobbar med ett närvarande ledarskap märker ofta resultat i form av större arbetsglädje och mindre stress. Nu behöver fler arbetsgivare ta efter.När chefer får möjlighet att fokusera på sitt ledarskap så bidrar det till ett mänskligt arbetsliv och en bättre kvalitet i verksamheten, säger Veronica Magnusson.

Har din kommun bestämt sig för hur många medarbetare en chef kan ha? Resultatet av Visions kartläggning hittar du i bifogade PM.

För ytterligare kommentarer kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070- 746 21 24 eller Jenny Andersson, utredare, tfn 072- 732 06 92.

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 190 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feminisktisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Hediye Güsel, tfn 076- 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Media

Media