Höjda löner krävs för att locka medarbetare till kyrkan

Stora pensionsavgångar bidrar till att Svenska kyrkan behöver rekrytera många nya medarbetare de närmaste åren. Nu måste Svenska kyrkan se över löner och villkor för att bli en mer attraktiv arbetsgivare.

I dag lämnar Vision sitt yrkande för avtalsrörelsen 2016 med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Vision vill att fler ska se kyrkan som en framtida karriärmöjlighet. För det krävs att den löneskillnad som finns mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken och sektorer – och som också drabbar Visions medlemmar i Svenska kyrkan – minskar.

I yrkandet föreslås också bland annat att:

  • Visions medlemmar ska få reallöneökningar under avtalsperioden

  • Det totala arbetstidsmåttet för medarbetare under 40 år ska minska

  • Medinflytandet vid förläggning av arbetstid och så kallad ansvarstid ska öka

  • Ett tillägg vid tillfällig föräldrapenning ska införas för löner över 7,5 prisbasbelopp. 

- Svenska kyrkans framtid bygger på att unga, kompetenta medarbetare vill jobba i verksamheten. Vision vill därför tillsammans med arbetsgivaren skapa förutsättningar för en bättre balans mellan yrkes- och familjeliv, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

En undersökning som Vision lät göra tidigare i höstas bland medlemmar i Svenska kyrkan visar att det finns ett stort behov av att se över lönesättningssystemet. Bara en av tio medarbetare i Svenska kyrkan anser till exempel att de kan påverka sin lön genom sin arbetsinsats.

- Lönen ska sättas efter prestation och kompetens och samtidigt måste Svenska kyrkan fundera på vad som krävs för att man ska vara konkurrenskraftig som arbetsgivare i förhållande till den övriga arbetsmarknaden. Det nya avtalet måste tydligare reglera vad som förväntas av arbetsgivare, lönesättande chefer samt de anställda, säger Veronica Magnusson.

Svenska kyrkan har också att hantera den ökande arbetsbelastningen inom flera yrkesgrupper, däribland diakoner. Visions undersökning visar att åtta av tio diakoner har fått ökad arbetsbelastning de senaste två åren.

För ytterligare information, kontakta:

Matteus Canevall, ombudsman Vision, tfn 070 – 515 30 02

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 180 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Nina Odermalm Schei, tfn 0730 - 56 70 33 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Media

Media