Inbjudan - Hur svårt kan det va´att utjämna löneskillnaderna?Inbjudan

Hur svårt kan det va att utjämna löneskillnaderna?

SKTF anordnar ett seminarium i Almedalen om hur man kan förändra löneskillnaderna. Tid: måndagen den 7 juli kl 12.00 – 14.00 på Länsmuseet i Visby. Men seminariets fokus är inte i första hand skillnaden mellan män och kvinnor utan mellan yrken och sektorer, de strukturella löneskillnaderna. Hur kan man förändra dessa skillnader?

Pontus Schultz, chefredaktör på Veckans Affärer, är en av deltagarna på seminariet:

- Jag tror att det är en fråga om yttre tryck, från ägare, politiker eller opinion. I Veckans Affärer har vi följt frågan om kvinnors makt i tio år. På de tio åren har debatten förändrats i grunden – men i de faktiska siffrorna har inget hänt. Jag kan bara notera att det enda område som förändrats är kvinnorepresentationen i styrelserna – och där har det funnits ett yttre tryck i form av kvoteringshot.

Jonas Milton, VD på Almega, är en annan av seminariedeltagarna:

- Lönen bestäms i huvudsak av tre faktorer. Den enskildes prestation, hur svårt jobbet är och arbetsgivarnas efterfrågan. Det gäller både för män och kvinnor. Det största problemet är att stora, kvinnodominerade branscher drivs inom offentliga verksamheter. Där råder närmast monopol, vilket inte motverkar en bra lönebildning.

Seminariet kan bli startskottet för en bred diskussion om hur man kan komma tillrätta med löneskillnader mellan olika branscher, sektorer och yrken.

Övriga medverkande på seminariet är bland annat Sofia Nilsson (SCB), Bengt Olsson (Unionen) och Eva Nordmark (SKTF). Moderator är Cecilia Garme.

SKTFs förhandlingschef Anders Hammarbäck tycker att det är hög tid att förutsättningslöst börja diskutera det som han kallar det största problemet inom lönebildningen i Sverige, de strukturella löneskillnaderna. SKTF har själv ingen färdig lösning. Men målet måste vara att förändra situationen inför avtalsrörelsen 2010, säger Anders Hammarbäck.

För eventuella frågor, kontakta Anders Hammarbäck på tel 070 689 64 71 eller Karin Ottosson, informationschef på SKTF på tel 070-317 63 78.

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048