Inbjudan till Momentum – nationellt möte om den sociala barn- och ungdomsvården

Landets socialtjänster bedriver just nu ett viktigt förändringsarbete för att utveckla skyddet för utsatta barn och unga.  ad kan vi lära av de satsningar som görs? Hur ser framgångsfaktorerna ut? Torsdagen den 16 mars bjuder Akademikerförbundet SSR och Vision in till det tredje nationella dialogmötet om den sociala barn- och ungdomsvården

Tid: Torsdag 16 mars 2017, klockan 9.30– 16.00

Plats: Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

- Vi är glada att kunna samla aktörer från kommunerna, staten, arbetsgivare och fack som på olika sätt jobbar med att utveckla den sociala barn – och ungdomsvården. Det är viktigt att vi både tar tillvara de utvecklingsarbeten som pågår och att vi hittar vägar framåt för att säkra kvalitén på ett långsiktigt hållbart sätt säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

- Vision vill att de satsningar som nu görs för att utveckla den sociala barn-och ungdomsvården kommer hela socialtjänsten till del. Problemen med hög personalomsättning och bristande förutsättningar för medarbetarna är desamma i hela socialtjänsten, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Ur programmet:

Kl 09.30-12 :00 Delredovisning av nationella samordnarens arbete

Cecilia Grefve, nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården

Facklig feedback på den nationella samordnarens arbete

Framgångsfaktorer i socialtjänsten, en studie med Akademikerförbundet SSRs och Visions medlemmar Wanja Astvik, fil dr, forskare vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet 

13:00-16:00 Hur utvecklar vi verksamheten med hjälp av olika kompetenser?

Föredrag och dialog med Kjerstin Bergman, Sveriges Kommuner och Landsting, Emina Tica, Skärholmens stadsdelsförvaltning och Katrin Westlund, Socialstyrelsen

Samtal: Hur använder vi det momentum den sociala barn och ungdomsvården befinner sig i?

Emma Henriksson, (kd) ordförande i riksdagens socialutskott, Pernilla Baralt, (s) statssekreterare, socialdepartementet, Marlene Burwick, (s) ordförande för SKL:s beredning för socialpolitik och individomsorg, Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR, Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Programmat i sin helhet bifogas.  

Media är varmt välkomna att delta!

För ytterligare information, kontakta: Josefine Johansson, Akademikerförbundet SSR, tfn 08-617 44 22 eller Kristina Folkesson, Vision, tfn 08-789 63 83. 

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 190 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48 och Maria Ahlsten, tfn 070- 370 35 29.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048