Mångfaldsarbete belönas med Visions MR-pris

Visions MR- pris går till Lars-Gunnar Winsa, avdelningschef för Individ - och Familjeenheten i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning i Stockholm. Han får priset för sitt systematiska arbete för mångfald och likabehandling på arbetsplatsen.

Lars-Gunnar Winsa har under sin tid som avdelningschef för Socialtjänsten i Skarpnäcks Stadsdelsförvaltning medverkat och drivit flera projekt för inkludering av minoritetsgrupper. Han har aktivt arbetat med mångfald och stöttat arbetet mot diskriminering både i samhället och på arbetsplatsen.

I mångfaldsarbetet är Lars-Gunnar Winsa en föregångare, han har tydligt lyft fram och fokuserat på dessa frågor i arbetet inom förvaltningen. Bland annat genom att ta hänsyn till mångfaldsperspektivet i samband med rekrytering på olika nivåer.

Genom Visions nationella MR-pris, som delas ut vartannat år, vill Vision lyfta fram de goda exemplen och premiera arbetsgivare som arbetar för att främja integration och mångfald på arbetsplatsen.

- Det känns roligt att uppmärksamma arbetsgivare som jobbar särskilt bra med mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Arbetet är en viktig nyckel till att öka tillgängligheten och kvaliteten i välfärden, säger Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision.

MR-priset delas ut söndagen den 28 september kl 11.45 på Visions förbundsmöte som hålls i Gävle. Det består av en målning av den kurdiska konstnären Wejdan Derky.

Juryn, som består av Visions förbundsstyrelse med biträde av RIM (Rådet för integration och mångfald), ger följande motivering till 2014 års pris:

Genom sitt genuina engagemang för mångfaldsfrågorna är Lars-Gunnar en mycket god representant för det arbetsplatsnära likabehandlingsarbetet och stärker såväl enskilda minoriteter som större grupper.

I det systematiska arbetet med mångfald, med ambitionen att integrera frågorna i det reguljära arbetet, har han hittat en metod för att säkerställa att mångfaldsperspektivet aldrig glöms bort. Dessutom ser han samverkan med det lokala facket som ett bra sätt att driva mångfalden framåt.

Som person är han utan tvekan en inspiratör för andra runtomkring honom vilket leder till att arbetet får den upphöjda plats som det förtjänar.”

För ytterligare kommentarer kontakta Olof Ambjörn, mångfaldsstrateg i Vision, tfn 070-329 71 75.

Läs mer om Visions arbete för ökad mångfald i arbetslivet http://vision.se/Din-trygghet/Mangfald/

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 168 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Nina Odermalm Schei, tfn 0730 - 56 70 33 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera