Ny Novus- undersökning: Flyktingmottagandet skapar utveckling och positiva förändringar i Stockholms län

Många av Visions medlemmar i Stockholms län upplever att de utmaningar som flyktingsituationen inneburit skapat utveckling och positiva förändringar på deras arbetsplatser. Det visar en ny undersökning bland 5091 medarbetare och chefer inom välfärden som Novus genomfört på uppdrag av Vision. Samtidigt finns det stora behov av kompetensutveckling och samordning för att förbättra mottagande och etablering.

Undersökningen visar att en stor andel av Visions medlemmar upplever att de har förutsättningar att utföra sitt arbete på ett professionellt sätt när det gäller stöd till asylsökande och nyanlända.

-  Visions medlemmar har stor betydelse för att ge asylsökande och nyanlända en bra start i Sverige. Att våra medlemmar har bra förutsättningar att göra ett professionellt jobb bidrar till att nyanlända snabbare etableras i samhället, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

I Stockholms län svarar 48 procent att de utmaningar som flyktingsituationen inneburit bidragit till utveckling och positiva förändringar på deras arbetsplatser. Det handlar till exempel om en ökad kunskap i organisationen, nya arbetssätt har utvecklats och man har uppnått mer eller bättre samverkan med andra aktörer.

Samtidigt finns det mycket som behöver förbättras. I Stockholms län svarar 42 procent att de fått nya arbetsuppgifter inom ramen för sin tjänst. Men nära hälften av de som fått nya uppgifter, 47 procent, uppfattar inte att de fått den nya kunskap och den kompetensutveckling de behöver. Det gäller till exempel tandsköterskor, skoladministratörer, bibliotekarier och medlemmar inom socialtjänsten.

-  Arbetsgivarna behöver nu göra en systematisk inventering av medarbetars behov av kunskapspåfyllnad och presentera en plan för hur behovet ska tillgodoses, säger Veronica Magnusson.

Även samordningen mellan olika samhällsfunktioner behöver bli bättre. Att samverkan lönar sig visar kommuner som exempelvis Krokom. Här har andelen nyanlända som har arbete när etableringstiden löper ut ökat kraftigt de senaste åren, till följd av ett prestiglöst förhållningssätt där flera aktörer arbetar nära tillsammans.

Undersökningen genomfördes den 7-19 november 2017 och har besvarats av medlemmar i Vision som uppgett att deras verksamhet berörts av att fler människor sökt skydd i Sverige de senaste åren. Resultaten för länet avviker inte signifikant från totalundersökningens om inte annat framgår. Läs rapporten här: www.vision.se/rapporter

För ytterligare kommentarer:

Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070- 746 21 24

Jenny Andersson, utredare i Vision, tfn 072- 732 06 92.

För kontakt med lokala representanter, kontakta pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 – 65 55 048.

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feminisktisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Hediye Güsel, tfn 076- 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Media

Media