Ny Novus- undersökning: Utveckling och positiva förändringar i spåren av flyktingmottagandet

Många av Visions medlemmar upplever att de utmaningar som flyktingsituationen inneburit skapat utveckling och positiva förändringar på deras arbetsplatser. Det visar en ny undersökning bland 5091 medarbetare och chefer inom välfärden som Novus genomfört på uppdrag av Vision. Samtidigt finns det stora behov av kompetensutveckling och samordning för att förbättra mottagande och etablering.

En stor andel av Visions medlemmar upplever att de har förutsättningar att utföra sitt arbete när det gäller stöd till flyktingar och nyanlända på ett professionellt sätt.

-  Visions medlemmar har stor betydelse för att ge flyktingar och nyanlända en bra start i Sverige. Att våra medlemmar har bra förutsättningar att göra ett professionellt jobb bidrar till att nyanlända snabbare etableras i samhället, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Många (43 procent) svarar också att de utmaningar som flyktingsituationen inneburit bidragit till utveckling och positiva förändringar på deras arbetsplatser. Inom flera yrkesgrupper är siffran dock betydligt högre, såsom arbetsmarknad och integration (67 procent) eller församlingsarbete (72 procent). Det handlar till exempel om en ökad kunskap i organisationen, nya arbetssätt har utvecklats och man har uppnått mer eller bättre samverkan med andra aktörer.

Samtidigt finns det mycket som behöver förbättras. Till exempel har allt för många medlemmar fått nya arbestuppgifter utan att få den kunskap och kompetensutveckling de behöver. Det gäller till exempel tandsköterskor, skoladministratörer, bibliotekarier och medlemmar inom socialtjänsten.

- Det måste finnas en balans mellan krav och resurser så att medarbetare har relevant kunskap för de arbetsuppgifter de ska utföra. Arbetsgivarna behöver nu göra en systematisk inventering av medarbetars behov av kunskapspåfyllnad och presentera en plan för hur behovet ska tillgodoses, säger Veronica Magnusson.

Även samordningen mellan olika samhällsfunktioner behöver bli bättre. Många pekar på brister mellan till exempel skola, boende och socialtjänst, men också på brister i samverkan mellan kommun, landsting och regioner, privata aktörer, statliga myndighetet och civilsamhället.

- Samverkan lönar sig, de ser vi flera goda exempel på. Genom att till exempel anställa samordnare eller koordinatorer, och genom att förlägga olika verksamheter med gemensamt uppdrag under samma tak har kommuner nått mycket goda effekter, säger Veronica Magnusson.

Undersökningen genomfördes den 7-19 november 2017 och har besvarats av medlemmar i Vision som uppgett att deras verksamhet berörts av att fler människor sökt skydd i Sverige de senaste åren. Resultaten för länet avviker inte signifikant från totalundersökningens om inte annat framgår. Läs rapporten här: www.vision.se/rapporter

För ytterligare kommentarer kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070- 746 21 24 eller Jenny Andersson, utredare i Vision, tfn 072- 732 06 92. 

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Hediye Güsel, tfn 076- 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Media

Media