Nytt avtal klart för anställda i frikyrkor

Ett nytt avtal har slutits mellan Arbetsgivaralliansen och Vision för anställda i trossamfund. Förutom löneökningar innebär avtalet villkorsförbättringar för föräldralediga och visstidsanställda.

Löneavtalet ger lägst 2,7 procents löneökning i översynen varje år de närmsta tre åren, totalt 8,1 procent. Lägstalönen höjs med 700 kr till 18 500 kr. 1 maj 2014 höjs den till 18 900 kr och 2016 till 19 300 kr.

En viktig framgång i avtalet är att föräldrapenningtillägget utökas från fem månader till sex månader.

Avtalet ger också en förbättrad anställningstrygghet för visstidsanställda. Arbetsgivaren får ha en person visstidsanställd som vikarie i max tre år under en femårsperiod, sedan övergår tjänsten till tillsvidareanställning.

- Det här är en viktig förbättring som ökar tryggheten för individen, inte minst för många unga som ofta har visstidsanställningar. Det förhindrar också att arbetsgivare staplar olika tillfälliga anställningar på varandra, säger Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision.

Övriga nyheter i avtalet:

  • Satsning på företagshälsovård. Arbetsgivare ansvarar för att alla anställda ska ha tillgång till den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver.
  • Förtroendearbetstiden uppsägningsbar. Den som har förtroendearbetstid och inte trivs med det har möjlighet att säga upp överenskommelsen om det.
  • Villkoren för utlandstjänstgöring ses över. Utgångspunkten ska vara att den anställde inte ska få försämrade pensions-och försäkringsvillkor, jämfört med om man hade stannat hemma i Sverige.

Avtalet gäller från 1 maj i år fram till den 30 september 2016. Läs det i sin helhet på www.vision.se

För mer information kontakta Kurt Blomqvist, förhandlande ombudsman i Vision, på tfn 070- 568 24 42 eller Matteus Canewall, förhandlande ombudsman, tfn 072- 515 30 02.

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Våra 160000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar: