Nytt avtal klart för anställda i kommunala fastighetsbolag

Vision och arbetsgivarorganisationen Fastigo har i dag tecknat ett nytt avtal om anställningsvillkor för anställda i kommunala fastighetsbolag. Avtalet är treårigt och gäller från 1 april 2017 till och med 31 mars 2020.

-  Vision är nöjda med avtalet som ger våra medlemmar större inflytande över sitt arbetsliv och möjlighet till en bättre balans mellan arbete och fritid. Målet är att bidra till ett mänskligt arbetsliv och med detta avtal tar vi steg framåt, säger Veronica Magnusson, Visions förbundsordförande.

Det aktuella löneavtalet, som tecknades 2016, förlängs ett år i samband med att det nya villkorsavtalet undertecknas. Löneavtalet gäller nu också fram till och med 31mars 2020. På så vis får de två avtalen samma längd och parterna kan göra klart ett gemensamt arbete gällande löneavtalet.

Nyheter i villkorsavtalet:

  • Tjänstledighet för att prova annat arbete vid rehabilitering. Möjligheten innebär en alternativ väg för individen i sin rehabilitering, och skapar nya vägar för ett fortsatt hållbart arbetsliv
  • Tillgänglighet – gränsdragning mellan arbete och fritid. Många medlemmar har idag ett flexibelt arbete som kan utföras när arbetsuppgifterna kräver det. Hur hanterar vi till exempel telefonsamtal utanför arbetstid eller mejlkorgen? Det är exempel på frågor som man bör prata om på arbetsplatsen för att respektera tiden för återhämtning i syfte att orka arbeta livet ut.
  • Inlöst övertid Anställda och arbetsgivare är inte längre begränsade till den karensperiod på sex månader som tidigare fanns för att lösa in övertidsersättning. Nu kan de träffa överenskommelse om detta. I avtalet förtydligas att det inte innebär någon förändring av ordinarie arbetstidsmått och att sedvanliga viloregler gäller.

Avtalet berör cirka 2300 medlemmar. Läs mer på www.vision.se

För ytterligare kommentarer kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070 746 21 24 eller Joakim Harnesk, förhandlande ombudsman i Vision, tfn 072 227 32 01. 

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 190 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feminisktisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Tf presschef Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48 och Maria Ahlsten, tfn 070- 370 35 29.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Media

Media