Nytt avtal klart för anställda i Svenska kyrkan

Vision har tillsammans med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknat ett nytt kollektivavtal för anställda i Svenska kyrkan. Avtalet är treårigt och innebär löneökningar som följer normen på svensk arbetsmarknad, som är 6,5 procent på tre år. Det ger möjlighet till en bra löneutveckling.

I avtalet fördelas löneökningarna enligt följande: 2017: 2,2 procent, 2018: 2,0 procent 2019: 2,3 procent.

- Vision är nöjda med avtalet som ger våra medlemmar i Svenska Kyrkan större inflytande över sitt arbetsliv. Genom förbättrade villkor för föräldrar samt en större flexibilitet för alla som ska kombinera jobb och privatliv så bidrar avtalet till ett mänskligt arbetsliv, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Nyheter i avtalet:

  • Föräldrapenningtillägg. Det gäller från och med första anställningsdag. Tidigare var det en kvalifikationstid på ett års anställning.
  • Beräkning av föräldrapenningtillägg. Det nya är att tillägget räknas per kalenderdag under ledigheten – och inte enbart från ledighetens första dag. Det innebär att om lönen höjs under ledigheten följer beräkningen med och tillägget ökar.
  • Semesterväxling. Först ska ett lokalt avtal tecknas på arbetsplatsen. Sedan kan anställda träffa egna överenskommelser med sin chef om att växla in det så kallade semesterdagstillägget mot fler lediga dagar. 
  • Årsarbestidsmodell. De centrala parterna har skrivit en rekommendation om vad ett årsarbetstidsavtal kan innehålla. Tanken är att lokala parter tecknar ett årsarbetstidsavtal utifrån sina specifika förutsättningar för att nå flexibilitet för arbetstagare och arbetsgivare. Arbetstidsmodellen ger möjlighet till enhetlighet för lokala arbetsgivare samtidigt som individen får inflytande över sin arbetstid. Det är bland annat viktigt med avstämningar kring arbetsmiljön och att arbetstagare och arbetsgivare tar ansvar för en rimlig arbetsbelastning.

Läs mer om avtalet https://vision.se/Din-trygghet/Avtal/Svenska-kyrkan/

Avtalet berör cirka 4500 medlemmar i Svenska kyrkan och gäller retroaktivt från den 31 mars 2017.

För ytterligare kommentarer kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande, tfn 070 746 21 24 eller Joakim Harnesk, förhandlande ombudsman, tfn 072 227 32 01. 

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 190 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feminisktisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Hediye Güsel, tfn 076- 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Media

Media