Nytt avtal om särskilda bestämmelser för präster

Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har kommit överens om nya särskilda bestämmelser för präster. Överenskommelsen, som gäller Visions medlemmar, innehåller enklare och mer flexibla arbetstidsregler som också överensstämmer med reglerna för andra yrkesgrupper i kyrkan. Reglerna ger individen större inflytande och underlättar gränsdragningen mellan arbete och fritid. Överenskommelsen omfattar även nya bestämmelser avseende kyrkoherdevikariat.

- Den nya överenskommelsen är resultatet av konstruktiva diskussioner med en gemensam målsättning: ett hållbart arbetsliv och en väl fungerande verksamhet för Svenska kyrkan. Vi är tacksamma för att Svenska kyrkans arbetsgivare har haft tålamod medan vi har löst dessa viktiga frågor, säger Cecilia Herm, förhandlingschef vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

De nya reglerna innebär att beräkningsperioden förlängs till mellan sexton veckor och sex månader, eller upp till ett år om arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om det. Genom långa beräkningsperioder vill vi som parter skapa större flexibilitet och ökat medarbetarinflytande. Därför rekommenderar vi att man kommer överens om ett års beräkningsperiod. Arbetstiden stäms av regelbundet i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare för att uppnå en tillfredsställande arbetstidsförläggning.

- Vi vet att ett större individuellt inflytande över den egna arbetssituationen och en tydlig gränssättning mellan arbete och fritid är viktiga friskfaktorer. Arbetsgivarna har ett stort ansvar att skapa en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv för präster och övriga medarbetare i Svenska kyrkan. Med detta avtal finns det goda förutsättningar för det arbetet, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Präster som regelbundet arbetar på så kallade lätthelgdagar, exempelvis långfredagen, kompenseras med en kortare arbetstid om i genomsnitt 38 timmar och 15 minuter per vecka under en beräkningsperiod som längst upp till 6 månader, vilket i stort motsvarar de regler som gäller på övriga arbetsmarknaden. Ett annat alternativ är årsarbetstid motsvarande 1996 timmar per år om arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om detta. Det går även i fortsättningen bra att ta ut ledig tid som hela lediga dagar. Parterna har också kommit överens om en arbetstidsbank under en övergångsperiod på fyra år.

Avtalet är i princip oförändrat när det gäller regler för oreglerad arbetstid, arbetstidsmått för den som inte arbetar på lätthelgdagar, OB- och övertidsersättning, liksom bestämmelserna om dygns- och veckovila samt veckofridagar, som är i enlighet med svensk arbetstidslagstiftning.

Den tidigare konstruktionen för kyrkoherdevikariat har tagits bort. Istället ska arbetsgivare och komminister komma överens om den ersättning som är lämplig för det aktuella vikariatet.

Den nya överenskommelsen gäller från och med den 1 januari 2018 och ersätter de tidigare reglerna i särskilda bestämmelser för präst, som gällde tillfälligt fram till och med den 31 december 2017 enligt det avtal som tecknades i våras.

Läs mer om den nya överenskommelsen på www.vision.se

För ytterligare kommentarer, kontakta Karl Lundberg, biträdande förhandlingschef i Vision, tfn: 076- 146 35 30.

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 190 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feminisktisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Hediye Güsel, tfn 076- 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Media

Media