Socialchefer: Fler utbildningsplatser krävs på socionomprogrammen

Det behövs fler utbildningsplatser så att fler kan utbilda sig till socionom. Det anser fyra av fem socialchefer, enligt en ny undersökning från Vision. Cheferna efterlyser också fler möjligheter att utbilda sig på distans. Behovet är stort, inte minst i Norrlands inlandskommuner.

Personalomsättningen inom socialtjänsten är hög och alltför få söker utlysta tjänster. Bristen på personal leder till en hög arbetsbelastning och en ohälsosam arbetsmiljö, vilket i sig leder till ett sämre stöd för den som söker socialtjänstens stöd.

Vision har i en ny undersökning ställt frågan i vilken utsträckning socialcheferna anser att det behöver utbildas fler socionomer för att klara verksamhetens rekryteringsbehov.

Resultatet visar att:

  •  Fyra av fem socialchefer (80 procent) instämmer i hög grad eller helt att socionomprogrammen behöver utbilda fler socionomer.
  •  Närmare tre av fyra socialchefer (72 procent) anser också att det behövs ökade möjligheter för människor att utbilda sig till socionom på distans.

- Regeringens utlovade budgetsatsning på fler platser på samhällsnyttiga utbildningar måste omfatta socionomutbildningen. Behovet av att rekrytera socionomer till socialtjänsten och andra verksamheter är och kommer fortsättningsvis att vara stort. Därför behöver fler få möjlighet att utbilda sig, inte minst på distans, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Behovet av arbetskraft är stort. Bara under det senaste året var över 1700 tjänster som socialsekreterare utannonserade, enligt Arbetsförmedlingen. Enligt Universitet och Högskolerådet var det drygt 8000 personer som sökte socionomprogrammet som förstahandsval till hösterminen 2017. Strax över 2000 blev antagna.

Bifogade PM om utbildningsplatser är en del av Visions kommande Socialchefsrapport 2017. Rapporten presenteras i sin helhet den 25 september.

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070 - 746 21 24 eller Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg, tfn 072 214 95 80.  

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 190 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feminisktisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Hediye Güsel, tfn 076- 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Media

Media