Socialchefer: Lättare att rekrytera personal till socialtjänsten

Det har blivit lättare att rekrytera personal till socialtjänsten, det visar Visions Socialchefsrapport 2017. Mer än hälften av socialcheferna anger att behovet av inhyrd personal kommer att upphöra innan årsskiftet.

Visions årliga Socialchefsrapport undersöker hur landets socialchefer ser på förutsättningarna för att skapa en god personalförsörjning i socialtjänsten. I årets rapport uppger över hälften (54 procent) av cheferna att det råder balans alternativt är lätt att rekrytera till socialtjänstens verksamheter. Det är en klar förbättring jämfört med exempelvis 2016 då situationen var som värst.

-  Det är ett efterlängtat men skört trendbrott vi ser. Alla de viktiga insatser som kommunerna nu genomför när det gäller introduktion, förbättrad arbetsmiljö och högre lön har börjat betala sig, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

En indikation på ett trendbrott är att behovet av att hyra in personal för att klara verksamheten börjar minska. Nästan sex av tio socialchefer (58 procent) anger att behovet av att anställa konsulter eller inhyrd personal kommer att upphöra innan årets slut. Nästan en tredjedel (33 procent) anger att behovet redan har upphört.

-  Medarbetarna i socialtjänsten ska ha ett mänskligt arbetsliv med en rimlig arbetsbelastning, en god introduktion och chefer med tid att leda. Nu måste kommunerna hålla i det goda arbetet med att utveckla socialtjänsten, säger Veronica Magnusson.

Personalsituationen inom socialtjänsten har länge varit tuff med höga sjuktal och medarbetare som väljer att lämna yrket. Störst brist är det fortfarande på chefer och socialsekreterare. Tuffast är det inom den sociala barn – och ungdomsvården där utannonserade tjänster har haft väldigt få sökande och många vakanser blivit obesatta. En hög andel (85 %) av socialcheferna anser att det är svårt att rekrytera medarbetare för att arbeta med barn och unga.

Visions Socialchefsrapport 2017 bifogas med detta pressmeddelande.

För ytterligare kommentarer kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070 - 746 21 24, eller Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg, tfn 072 214 95 80.  

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 190 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feminisktisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Hediye Güsel, tfn 076- 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Dokument & länkar