Uppsats om kompetensförsörjning i inlandskommuner får pris

Hur klarar krympande kommuner med sviktande ekonomi av att kompetensförsörja sina organisationer? Den frågan ställer Umeå-studenterna Elin Larsson och Jannike Carlsson i sin uppsats om åtta kommuner i Västerbottens inland. Nu belönas de av fackförbundet Vision med ett ledarskapsstipendium.

Varje år delar Vision ut ett stipendium bland sina studentmedlemmar för uppsatser som bidrar med angelägen kunskap om ledarskap inom den svenska välfärden. Priset är på 20 000 kronor. I år går stipendiet till Jannike Carlsson och Elin Larsson vid personalvetarprogrammet, Umeå universitet, för deras uppsats inom sociologi, med inriktning på personal- och arbetslivsfrågor. Uppsatsen heter ”Man kan va’ bäst på att vara liten också” och är en kvantitativ studie av hur personalchefer i krympande kommuner uppfattar kompetensförsörjningen.

Hälften av Sveriges kommuner krymper i befolkningsantal. Det medför utmaningar för kommunerna att utföra de tjänster som de är ålagda att ge medborgarna. Tjänster inom till exempel skola, vård och omsorg blir lidande när kommunerna har svårt att rekrytera personal till sin verksamhet.

Elin Larsson och Jannike Carlsson har undersökt vilka strategier kommunerna använder för att hantera sin kompetensförsörjning. Medverkar i studien gör inlandskommunerna Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele. Det vill säga åtta av de nio kommuner som samarbetar inom projektet Region 8. Uppsatsen är skriven på uppdrag av Lycksele Kommun.

Jannike Carlsson och Elin Larsson hoppas att uppsatsen kan belysa en verklighet som många av landets kommuner verkar i. 

– Vi hoppas också att uppsatsen kan sprida goda exempel genom att visa på hur ökade samarbeten och samverkan mellan kommuner kan underlätta kompetensförsörjningen i framtiden. Det är viktigt att ha planer för kompetensförsörjningen och en fungerande kommunikation både inom och mellan organisationerna om vilka behov som finns. Vi är medvetna om att kompetensförsörjningsfrågan inte är en fråga som kommer lösa sig över en natt. Men tillsammans och genom samarbete över kommungränserna finns möjligheter att förbättra situationen, säger Jannike Carlsson och Elin Larsson.

Visions jurys motivering lyder:

Uppsatsen berör ett mycket angeläget ämne och stor utmaning för välfärdssverige - hur krympande kommuner ska klara att kompetensförsörja sina organisationer. Författarna har på ett föredömligt sätt beskrivit vad kommunerna står inför och hur personalcheferna i studien ser på det. I sin diskussion lyfter författarna fram potentialen i ett ökat och mer strategiskt samarbete mellan kommuner runt kompetensförsörjningen. Uppsatsen kan på sätt vara ett bra underlag för kommunledningarna i berörda kommuner att gemensamt styra och leda mot en stärkt kompetensförsörjning. Uppsatsen kan också fungera som inspiration för andra kommuner i liknande situationer. Tillgång till rätt kompetens och utbildad arbetskraft för att klara den ökande professionaliseringen är avgörande om vi ska säkra välfärden i hela Sverige! 

Elin Larsson nås på tfn 0730-590909 och mejl elin_larsson4@hotmail.com 

Jannike Carlsson nås på tfn 0768-262258 och mejl jannike.carlsson@gmail.com

Läs mer: https://vision.se/nyheter

Läs hela uppsatsen här: https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1073394/FULLTEXT01.pdf

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 190 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feminisktisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Tf presschef Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48, och pressekreterare Maria Ahlsten, tfn 070- 370 35 29.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera