Uppsats om vad som får socialsekreterare att stanna belönas med stipendium

Uppskattning från arbetsgivaren, utvecklingsmöjligheter och upplevelsen av att arbeta på en attraktiv arbetsplats. Det är faktorer påverkar hur socialsekreterare trivs på jobbet, enligt en masteruppsats av Helena Håkansson. Uppsatsen belönas nu med Visions Socionomstipendium.

I uppsatsen Att trivas, stanna eller lämna? En studie om socialsekreterare inom ekonomiska bistånd har Helena Håkansson identifierat faktorer som påverkar socialsekreterarnas beslut att i att stanna eller lämna sin arbetsplats.

  Det är viktigt att de som utför arbetet med samhällets mest utsatta människor har bra förutsättningar för att göra ett bra jobb. Jag tycker att det är viktigt att belysa vad som kan förändras underifrån för att underlätta för dem som är i det här arbetet här och nu. Eftersom jag är en av dem som har lämnat socialtjänsten hoppas jag att jag ändå kan bidra med att förbättra arbetet för dem som är kvar, säger Helena Håkansson.

Studien visar att arbetet för socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd präglas av tidskonflikter. Men Helena Håkansson har hittat faktorer som kan väga upp det negativa och få socialsekreterare att ändå trivas och vilja stanna kvar. Utvecklingsmöjligheter och uppskattning för ett bra utfört arbete är exempel på sådana. De kan leda till en ökad arbetstillfredsställelse och en minskad intention att lämna arbetet.

Uppsatsen pekar också på ett samband mellan missnöjet över digitala ärendehanteringssystem och viljan att sluta. Genom att undersöka vad som påverkar intentioner att vilja lämna jobbet framträder områden att jobba med för att få fler att stanna.

-  Det finns överlag en stor potential i att se över förutsättningarna för arbetet och att förbättra dem. Onödiga och oskäliga arbetsuppgifter skulle behöva undersökas mer när det gäller socialtjänsten. Det är förvånande att det finns så lite forskning om själva arbetet som socialsekreterare. Det finns med andra ord relativt mycket utrymme för framtida forskning, vilket jag också hoppas kunna fortsätta med, säger Helena Håkansson.

Uppsatsen är ett examensarbete vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Den bygger på enkätsvar från nästan 140 socialsekreterare som jobbar inom 17 olika enheter för ekonomiskt bistånd i Göteborgsregionen.

Visions Socionomstipendium på 20 000 kronor delas ut varje år.

För ytterligare kommentarer kontakta Helena Håkansson, tfn 070- 333 40 63.

För information om Visions Socionomstipendium, kontakta AnnCharlotte Jägberg, kommunikatör i Vision, tfn 070- 680 45 89.

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 190 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feminisktisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Hediye Güsel, tfn 076- 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Media

Media