Välkommen satsning på socialtjänsten i budgeten

I budgetpropositionen som presenteras i nästa vecka satsar regeringen en miljard kronor på socialtjänsten. Pengarna ska gå till ökad bemanning och stärkt kompetens och kvalitet. Vision välkomnar satsningen, som är nödvändig för att lindra krisen inom socialtjänsten.

- Det är en klok och välbehövlig satsning. Så sent som i förra veckan visade Visions Socialchefsrapport att situationen inom socialtjänsten leder till att kontinuitet och rättssäkerhet blir lidande och att man inte hinner med barnperspektiv och uppföljning, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Hela socialtjänsten brottas med liknande problem. Visions medlemmar vittnar om en orimlig arbetsbelastning, brister i introduktionen för nyanställda, chefer som inte har tid att leda och omfattande it-strul.

- Jag är mycket glad att regeringen har lyssnat på våra medlemmar. Vision har tidigare sagt att situationen kräver att såväl staten som kommunerna tar ansvar för framtidens socialtjänst, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen, efter en överenskommelse med Vänsterpartiet, att 250 miljoner kronor avsätts årligen mellan 2016 och 2019 för att stärka och utveckla den sociala barn- och ungdomsvården.

- Nu är det upp till kommunerna att visa handlingskraft. Kommunerna måste förbättra arbetsvillkoren för medarbetarna i hela socialtjänsten så att de får förutsättningar att göra ett professionellt arbete. Det handlar bland annat om att omedelbart avsätta pengar för att säkra personalförsörjningen och garantera grundbemanningen inom hela det sociala arbetet, säger Veronica Magnusson.

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070 – 746 21 24

Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg i Vision, tfn 072 – 214 95 80

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 176 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Nina Odermalm Schei, tfn 0730 - 56 70 33 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Media

Media