Var tredje socialsekreterare överväger att byta jobb

Situationen inom socialtjänsten blir allt tuffare. Trots att socialsekreterarna tycker om sina jobb och upplever sig ha stöd av arbetskamrater och chefer, överväger en av tre att byta yrke. Det visar en ny studie.

Studien, som gjorts av Pia Tham, filosofie doktor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle, presenterades vid ett seminarium hos Vision i dag.

- Studien visar att läget inom socialtjänsten är allvarligt. Vi vet att personalens arbetsvillkor styr kvaliteten på det stöd som utsatta människor får. När förutsättningarna att göra ett professionellt jobb saknas tar socialsekreterarna på sig ansvaret och känner sig personligen otillräckliga, säger Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision.

I studien har forskaren Pia Tham besökt drygt 40 arbetsgrupper och samlat in enkätsvar från över 350 socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården. Situationen i dag jämförs med hur den var 2003.

- Alla resultat pekar på att arbetsvillkoren har blivit mycket tuffare. Läget inom socialtjänsten är nu sådant att jag anser att det borde göras en statlig översyn för att komma tillrätta med problemen, säger Pia Tham.

Bland resultaten märks bland annat:

Var tredje socialsekreterare funderar mycket ofta eller ganska ofta på att byta yrke. Två av tre uppger att de ibland funderar över att byta yrke. För elva år sedan var motsvarande siffror 24 respektive 45 procent.

  • Fler upplever sig alltid eller mycket ofta ha för mycket att göra och jobbar oftare övertid.
  • Mer tid läggs på att utreda, mindre tid läggs på förebyggande arbete och behandling.
  • Fler socialsekreterare är yngre och har kort yrkeserfarenhet.
  • Betydligt fler svarar att kraven från arbetet påverkar hem och familjeliv negativt.
  • Samtidigt är socialsekreterarna oftare nöjda med stödet i arbetsgruppen, från kollegor och närmaste arbetsledare.

- Resultaten stämmer väl överens med de undersökningar som Vision har gjort bland våra medlemmar. Vi vet att de tycker om och är stolta över sina jobb, men tyvärr ser vi på många håll hur orimlig arbetsbelastning, bristande introduktion och problem i organisationen hindrar medarbetarna från att utföra ett professionellt arbete, säger Annika Strandhäll.


För ytterligare kommentarer, kontakta:

Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision, tfn 070 – 280 85 61

För ytterligare frågor om undersökningen, kontakta:

Pia Tham, fil.dr. i socialt arbete vid Högskolan i Gävle, tfn 070 – 363 18 75

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 168 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Nina Odermalm Schei, tfn 0730 - 56 70 33 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera