Vision: Längre arbetsliv kräver satsningar på arbetsmiljö

Dagens överenskommelse om en höjning av den lägsta åldern för uttag av allmän pension kräver satsningar på arbetsmiljö, kompetensutveckling och jämställda löner. Ett förlängt arbetsliv måste innebära ett tydligare fokus på friska arbetsplatser, anser Vision.

-  Visions medlemmar är stolta, känner stor arbetsglädje och många kan tänka sig att jobba lite längre. Samtidigt ser vi hur stressen och sjukskrivningarna ökar. Ett längre arbetsliv kräver satsningar på ett mänskligare arbetsliv där människor orkar stanna kvar, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.  

-  Vi förväntar oss att se resultat av den avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser som SKL har tecknat med Vision med flera fack. En av de viktigaste åtgärderna från lokala arbetsgivare är att ge chefer ett rimligt antal medarbetare, säger Veronica Magnusson.

Också möjligheten till kompetensutveckling och omställning mitt i livet behöver säkerställas, inte minst med tanke på digitaliseringen och dess påverkan på medlemmarnas arbetsuppgifter.

Vision efterlyser även strategier för jämställda pensioner från arbetsgivarna.

-  Pension är en uppskjuten lön som man ska kunna försörja sig på efter att ett långt yrkesliv avslutats. För att våra medlemmar ska kunna leva ett värdigt liv efter pensionen krävs satsningar på jämställda löner, särskilt inom kvinnodominerade yrken, säger Veronica Magnusson.

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070- 746 21 24.

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 190 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feminisktisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Hediye Güsel, tfn 076- 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Media

Media