Vision: Tillsätt en socialtjänstkommission

Läget i socialtjänsten är nu så allvarligt att det krävs en rad akuta åtgärder. En av dem är att regeringen omedelbart bör tillsätta en bred socialtjänstkommission. Det behövs också ett nationellt mått för antalet ärenden per handläggare.

Bristande resurser på flera plan, en orimlig arbetsbelastning och personalbrist. Situationen inom socialtjänsten präglas också av nyanställda som blir utan introduktion, it-stöd som sviker, chefer som inte hinner leda och om professionella medarbetare som blir sjuka av stress eller slutar.

- Läget är akut. Därför vill vi att regeringen omgående tillsätter en socialtjänstkommission. Socialtjänstens uppgift är att ge utsatta människor den hjälp de behöver och då måste medarbetarna få förutsättningar att utföra ett professionellt och rättssäkert socialt arbete, säger Veronica Karlsson, förbundsordförande i Vision som presenterar förslaget om en kommission i en debattartikel på SVT Opinion i dag.

En nationell samordnare gör just nu en översyn av barn- och ungdomsvården inom socialtjänsten. Under närmare tre år ska samordnaren samla in kunskap och komma med förslag. Vision välkomnar en översyn, men vill bredda arbetet så att det gäller hela socialtjänsten.

- Barn förekommer inom alla socialtjänstens områden. Regeringen har sagt att man vill göra FN:s barnkonvention till lag. Ska vi leva upp till en sådan lag måste medarbetarna i hela socialtjänsten få förutsättningar som gör det möjligt, säger Veronica Karlsson.

Vision vill se en nationell kommission där man lyssnar på de behov och förslag som medarbetarna i hela socialtjänsten har. Samtidigt måste vi tillsammans med arbetsgivarna få till snabba insatser för att förbättra situationen lokalt, säger Veronica Karlsson.

I dagsläget kan en handläggare i socialtjänsten sitta med över 100 ärenden på sitt bord. För att nå en hanterbar ärendemängd anser Vision att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att utforma riktlinjer för ett nationellt mått på antal ärenden per handläggare.

- Vi behöver ett nationellt mått som tar hänsyn till ärendenas komplexitet och medarbetarnas erfarenhet. Med allt för många ärenden på bordet finns det en risk att varje enskild individ inte får rätt stöd. Våra medlemmar berättar själva att tidsnöden redan i dag innebär att vissa frågor aldrig ställs – eller att svaren inte hinner tas om hand på rätt sätt, säger Veronica Karlsson.

För ytterligare kommentarer:

Veronica Karlsson, förbundsordförande i Vision, tfn tfn 070 – 746 21 24

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 168 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Nina Odermalm Schei, tfn 0730 - 56 70 33 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Media

Media