Vision tar ställning mot Sverigedemokraterna

Visions förbundsstyrelse har beslutat att förbundet ska ta tydlig ställning mot Sverigedemokraterna. Beslutet är ett sätt att markera Visions syn på mångfald och främlingsfientlighet.

-          För oss som fackförbund är det viktigt att argumentera för allas lika värde och mot de grupper som vill dela upp samhället i vi och dom. Sverigedemokraternas politik överensstämmer inte med vår värdegrund, säger Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision.

Beslutet som Visions förbundsstyrelse fattat innebär att Sverigedemokraterna inte kommer att bjudas in till debatter och andra forum som Vision arrangerar. Det innebär också ett tydliggörande i frågan om att man inte kan ha ett förtroendeuppdrag inom Sverigedemokraterna och samtidigt vara förtroendevald i Vision.

-       För Vision är allas lika värde och ett samhälle som baseras på mångfald självklart och det ger också oss en bättre välfärd, säger Annika Strandhäll.

-       Att vi nu tar ställning mot Sverigedemokraterna innebär däremot självklart inte att vi lägger oss i hur våra medlemmar väljer att rösta eller vilka politiska sympatier de har, säger Annika Strandhäll.

Vision organiserar många anställda inom välfärden och ser det som en självklarhet att arbetslivet ska vara fritt från diskriminering och intolerans. Som ett led i det arbetet inledde vi nyligen ett samarbete med Kommunal mot främlingsfientlighet och för ökad mångfald på våra arbetsplatser.

För ytterligare kommentarer:

Annika Strandhäll, förbundsordförande Vision, 070 – 280 85 61

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 168 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Nina Odermalm Schei, tfn 0730 - 56 70 33 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera