Visions Veronica Magnusson diskuterar chefers förutsättningar i Luleå

Torsdagen den 27 april besöker Visions förbundsordförande Veronica Magnusson Luleå kommun för att träffa medarbetare, chefer, skyddsombud och politiker. I fokus står samtal om chefers förutsättningar att leda och bidra till friska arbetsplatser.

Chefer inom välfärden, inte minst inom skola, vård och omsorg, saknar ofta förutsättningar att vara närvarande ledare. Arbetsmiljöverkets pågående granskningar av villkoren för första linjens chefer i vård och omsorg visar till exempel att chefernas arbetsmiljö ofta är ansträngd.

Vad krävs för att skapa förutsättningar för chefer att leda sina medarbetare? När Vision ställde frågan till chefsmedlemmar inom äldreomsorgen svarade nio av tio att ett rimligt antal medarbetare per chef är avgörande för att de ska kunna vara närvarande chefer.

- Det är hög tid att ge chefer möjlighet att fokusera på sitt välfärdsuppdrag och ledarskap – det vi kallar ett närvarande ledarskap. Det är viktiga delar för att skapa friskare arbetsplatser och ett mänskligt arbetsliv, säger Veronica Magnusson.

Program den 27 april:

Kl. 10.30–11.30 Möte med medlemmar på Öppenvården i Luleå. Arbetsplatsen har nyligen blivit prisad för sitt arbete med barn och unga.

12.00 - 13.30 Lunch med chefer inom socialtjänsten.

13.30 -14.45 Möten med chefer om ledarskapets villkor och förutsättningar.

15.00 – 17.00 Afterwork med föreläsning på Hotell Savoy.

Medverkande:

  • Författaren Ulrika Sedell föreläser om sju framgångsfaktorer för chefskarriären. Föreläsningen bygger på resultatet av boken Bortom Glastaket, där 26 kvinnor berättar om sina erfarenheter av att ha nått toppositioner i olika branscher
  • Mikael Lekfalk, kommundirektör, berättar hur han ser på ledarskap och vad som är viktigt för att chefer ska kunna göra ett bra arbete.
  • Veronica Magnusson, förbundsordförande, berättar om hur Vision arbetar med chefs- och ledarskapsfrågor.

Veronica Magnusson är tillgänglig för media under dagen.

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson tfn 070- 746 21 24, eller Anna Åkerström, strategisk rådgivare, tfn 076- 10 60 275.

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 190 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feminisktisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Tf presschef Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48 och Maria Ahlsten, tfn 070- 370 35 29.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Media

Media