27 september: World Tourism Day

I dag, lördag, infaller World Tourism Day. Enligt FN-organet UNWTO var norra Europas turismtillväxt åtta procent för första halvåret av 2014 – jämfört med det globala snittet på fem procent.
- Med smarta beslut kommande 15 år så kan Sverige göra väldigt bra affärer av den turismtillväxt som förutspås, säger Eva Östling, vd på Visita.

World Tourism Day, 27 september, syftar till att sätta fokus på det sociala, kulturella, politiska och ekonomiska värde som människors resande bidrar med.
Globalt görs det årligen 1,1 miljarder utlandsresor och den totala omsättningen inom denna näring är hisnande 1,4 biljoner amerikanska dollar varje år.
Svenska andelen är blygsam men i stark tillväxt.

Näringen omsatte 2013 hela 284,4 miljarder kronor och hade ett exportvärde på 106 miljarder kronor. Jämfört med våra traditionella basnäringar behöver vi slå samman exportvärdet av personbilar, stål och malm för att nå samma siffror.
Det innebär att svensk besöksnäring står för sju procent av den totala exporten eller 20 procent av den totala tjänsteexporten.
- Redan i dag har besöksnäringen en stor ekonomisk betydelse för Sverige och det finns en stor potential att generera ännu mer jobb och tillväxt i framtiden. Det globala resandet förutspås öka rejält och de regioner som lyckas attrahera besökare kommer göra en god affär, säger Eva Östling.

FN-organet UNWTO skriver i sin turismbarometer att internationellt växte näringen med fem procent årets första sex månader. För Sveriges region, norra Europa, var tillväxten hela åtta procent.
UNWTO:s prognos är att den globala turismen spås växa med 66 procent till år 2030.
- De länder och regioner som är bäst på att fånga upp den tillväxten kommer givetvis att räkna hem stora exportvärden och skapa nya jobb. Vår förhoppning är att svenska makthavare ser den potentialen, säger Eva Östling.

För att attrahera framtidens turistströmmar är det centralt att inte försämra näringens förutsättningar genom dubblerad arbetsgivaravgift för unga och dubblerad moms på restaurangmat. Med dagens förutsättningar finns möjligheten att skapa 50 000 nya helårsjobb innan år 2023.
Visita ser även en offensiv satsning på att marknadsföra Sverige som besöksland som en viktig faktor. Idag satsar staten tillsammans med näringen cirka 240 miljoner kronor.
För att Sverige ska klara sig i konkurrensen med våra nordiska länder skulle denna satsning behöva öka till ca 300-400 miljoner kronor, varav staten skulle stå för cirka 150 miljoner kronor.
- Om man har ambitionen att locka framtidens turister så är det väl investerade pengar. Det Sverige kan erbjuda är för många människor väldigt exklusivt och exotiskt, men det gäller att visa upp det också. Då kan vi ta ytterligare marknadsandelar i framtiden, säger Eva Östling.

Robert Östholm

Presschef Visita

0702 16 47 75

r.ostholm@visita.se

Taggar:

Prenumerera