Citat

Nolltillväxten för restaurangbranschen är en indikation på generell inbromsning i den allmänna ekonomin, samtidigt ser vi att turismnäringen bidrar till en fortsatt mycket positiv tillväxt för hotellrestauranger och trafiknära restauranger
Jonas Siljhammar, vd på Visita
De särlagar som finns mot näringen som kom till för att motverka en svart ekonomi vad gäller kontanter har spelat ut sin roll
Jonas Siljhammar, vd på Visita
En rekordsommar för de svenska hotellen
Jonas Siljhammar, vd Visita
Det handlar både om att minska klimatpåverkan samt öka lönsamheten och konkurrenskraften hos företagen
Caroline Strindmar, hållbarhets- och livsmedelsstrateg på Visita
Sveriges höga arbetsgivaravgift stoppar företag från att växa och att anställa och det måste till en sänkning för fler jobb och ökad integration.
Jonas Siljhammar, vd Visita
Regeringen måste inse att det är nog och att ökat regelkrångel påverkar investeringar och riskerar utvecklingen och jobbtillväxten
Jonas Siljhammar, vd Visita
Risken är att företagen kommer dra sig för att anställa och då framförallt de med kort eller ingen erfarenhet
Jonas Siljhammar, vd Visita
Att vi är attraktiva arbetsgivare är viktigt för att näringen ska fortsätta växa och kunna attrahera kompetent personal
Jonas Siljhammar, vd Visita
Det är otroligt roligt och hedrande att vi även i år är framröstade av branschen som den bästa arbetsgivaren inom besöksnäringen
Peter Jangbratt, Sverigechef Scandic
I den senaste mätningen kunde vi se att 77 procent av de testade krogarna nekade kraftigt berusade personer alkoholservering. Det är det bästa resultat vi har uppnått sedan vi började mäta.
Johanna Gripenberg, chef på STAD, Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem.
Att kunna komma med skarpa jobberbjudanden direkt känns extra bra
Maria Botéus, hotelldirektör Arken Hotel & Art Garden Spa
Flera har utvecklats till arbetsledare
Jesper Follin, McDonald's
Att kunna komma till en mässa som arbetslös och gå hem som arbetstagare är unikt
Johanna Schub, Visita
Vi har medlemmar som vill starta nytt eller utöka sin verksamhet men som inte kan göra det eftersom det saknas personal
Jonas Siljhammar, vd Visita
Exportvärdet för besöksnäringen vad gäller utländska besökare var 2016 omkring 120 miljarder, alltså dubbelt så mycket som Sveriges stål- och järnexport tillsammans. Den fortsatta ökningen under 2017 är självfallet glädjande och visar att besöksnäringen är en viktig basnäring som skapar jobb och utveckling i hela Sverige
Jonas Siljhammar, vd Visita
Det råder idag stor brist på personal som kockar och servispersonal. Bristen kommer råda en mycket lång tid framöver. För den som vill ha garanterat jobb så är till exempel kockyrket ett mycket säkert kort.
Peter Thomelius, utbildningsansvarig på Visita.
Inbromsningen kommer mitt under en brinnande högkonjunktur. Det är allvarligt. Restaurangerna har tvingats höja priserna på grund av faktorer som de själva inte kan påverka. Höjda arbetsgivaravgifter för unga och höjda livsmedelspriser har tvingat fram prisökningar
Eva Östling, vd Visita
det kommer att serveras runt 5 miljoner julbord på svenska restauranger i år
Björn Arnek, chef för branschekonomi på Visita
Det som sticker ut är att den grupp som tycker traditionen med julmat är viktigast är de unga
Eva Östling, vd Visita
Restaurangupplevser och bra mat är numera en viktig del av livsstilen för många
Eva Östling, vd
Det var en bra tävling med otroligt hög nivå på deltagarna
Kersti Wittén, specialist på utbildningsfrågor på Visita
Uppropet #nolltolerans handlar om att uppmärksamma det oacceptabla men också visa att vi som bransch vill göra mer för att få bort det här samhällsproblemet
Eva Östling
Besöksnäringen är en av de största näringarna i Dalarna som skapar nästan 7000 jobb. För mig är det viktigt att näringen har bra förutsättningar för att kunna fortsätta utvecklas.
Peter Helander (C), riksdagsledamot
Andelen utländska besökare har ökat med drygt 3 procent, vilket är glädjande. Exportvärdet för besöksnäringen vad gäller utländska besökare ökar ständigt. Förra året var den 120 miljarder, alltså dubbelt så mycket som Sveriges stål- och järnexport tillsammans.
Eva Östling, vd Visita
En höjning av restaurangmomsen kommer inte bara slå mot näringen utan självklart också mot privatpersoner. Restaurangerna kommer tvingas höja priserna och då kommer efterfrågan minska. Färre kommer äta på restaurang.
Eva Östling, vd Visita
Arbetsgivaravgiften för unga tredubblades under föregående år och dagens förslag innebär att besöksnäringen än en gång hotas av ökade kostnader, en dubbelstöt. Det vore helt fel väg att gå då det riktar ett slag mot integrationsmotorn i Sverige.
Eva Östling, vd Visita
Den svenska besöksnäringen växer så det knakar. Exportvärdet för besöksnäringen vad gäller utländska besökare var förra året 120 miljarder, alltså dubbelt så mycket som Sveriges stål- och järnexport tillsammans.
Eva Östling, vd Visita
Besöksnäringen är Sveriges integrationsmotor. 37,5 procent av alla anställda inom hotell och restaurang är utlandsfödda.
VISITABAROMETERN 2017
Vi har fall från sommaren där restauranger polisanmälts för olaglig dans. Det är fullkomligt befängt att polis lägger resurser på detta år 2017.
Eva Östling, vd Visita
I en tid när vi behöver skapa fler jobb genom bättre förutsättningar för svensk besöksnäring så är vi glada att Jonas Siljhammar valt att komma till oss som VD
Maud Olofsson, ordförande för Visita
Om Sverige satsar på besöksnäringen så kan exportvärdet öka med 30 miljarder. Det motsvarar alltså 20 000 nya arbetstillfällen
Eva Östling, vd Visita
Vi på Visita menar att Sverige kan bli världens mest hållbara destination
Eva Östling, vd Visita
Årets märke på 6,5 procent är högt, speciellt för en bransch med små marginaler, men såväl Visita som Unionen vill ta sitt ansvar och har kommit överens om att hålla fast vid det
Eva Östling, vd Visita.
Jag vill lära mig mer om besöksnäringens betydelse för jobben och inte minst integrationen.
Laila Naraghi, riksdagsledamot
Björn Arnek, branchekonom Visita
Hotellföretagens syn på lönsamheten har aldrig varit så positiv sedan Konjunkturinstitutet började redovisas uppgifter för hotellnäringen år 2003.
Sverige blir allt starkare som besöksmål och vi har potential att bli ännu starkare.
Eva Östling, vd Visita
− Tillväxtanalys bild stämmer väl överens med de signaler som vi får från våra medlemsföretag.
Eva Östling, vd på Visita
Momssänkningen har gjort det mindre intressant för oseriösa företag att bedriva restaurangverksamhet och gynnat de seriösa restaurangföretagen
Eva Östling, vd på Visita
I ett tufft konjunkturläge är det en arbetsmarknadspolitisk framgång
Eva Östling, vd på Visita
Gymnasie-SM är ett utmärkt sätt för våra framtida kockar, hotellchefer och hovmästare att pröva sina vingar
Peter Thomelius, utbildningschef, Visita
– Vi vill veta vad som är viktigt för hotellgästerna och om det finns regionala och nationella skillnader bland gästernas önskemål och behov. Det kommer styra oss när vi reviderar våra kriterier
Rikard Bergsten, klassificeringschef, Visita
100 miljarder är en milstolpe och en viktig signal om tjänstesektorns och besöksnäringens växande betydelse för svensk ekonomi.
Eva Östling Ollén, vd på Visita
- Sedan momsen sänktes vid årsskiftet har den utbetalade lönesumman i restaurangsektorn ökat med motsvarande 6 000 heltidsjobb. Det är inte en svag sysselsättningseffekt
Eva Östling Ollén, vd för Visita
Besöksnäringens betydelse för svensk ekonomi fortsätter att öka. Varje år växer besöksnäringen och på tio år har omsättningen ökat med 76 procent och sysselsättningen med 24 procent. Att regerigen då väljer att sänka marknadsföringsbidraget är ett hårt slag mot näringen och Sverige.
Eva Östling Ollén, VD Visita
Restaurangbranschen fortsätter att växa starkt och går mot strömmen och nyanställer
Björn Arnek
Det är ett dyrt avtal, men en strejk hade kostat både företagen och de anställda otroligt mycket mer. Jag är mycket glad att vi lyckades komma överens med facket till slut
Eva Östling Ollén, vd Visita
Vårt namnbyte är ett steg på vägen mot att öka medvetenheten om besöksnäringens betydelse för den svenska samhällsekonomin
Eva Östling Ollén, vd, Visita