Hotell och restaurang tar täten i energieffektiviseringen

Små förändringar kan ge stor minskning i energiförbrukningen för hotell och restauranger. För att få fler att öka hållbarhetsarbetet lyfts flera goda exempel fram i en ny utbildning som Visita står bakom.

Intresset för hållbarhet ökar bland företagen i besöksnäringen och en viktig del för att minska näringens klimatpåverkan är att öka energieffektiviseringen. Samtidigt upplever en del arbetet som komplicerat. Men det ska en ny utbildning ändra på och istället lyfta fram att stora förbättringar kan ske med små förändringar.

- Utbildningen visar med konkreta exempel att det går att öka energieffektiviseringen med enkla metoder. Mycket kan bli bättre om alla på hotellet eller restaurangen förstår att deras val av produkter och maskiner samt att de används på rätt sätt spelar roll, säger Caroline Strindmar, hållbarhets- och livsmedelsstrateg på Visita.

Hotell och restaurang är de första branscherna för denna helt webbaserade utbildning som Energimyndigheten tagit fram i samarbete med Visita. Tanken är att fler branscher kommer få liknande upplägg i framtiden.

- Hotell och restauranger är först ut eftersom de använder mycket energi, och vi har sett att många av företagen har stora möjligheter att använda energin smartare och mer effektivt, säger Erika Brokvist, projektledare på Energimyndigheten.

Den webbaserade utbildningen är unik eftersom den riktar sig till anställda på alla nivåer inom hotell och restaurang, och innehåller erfarenheter och konkreta tips från verkliga hotell och restauranger. Till exempel berättar en hotellägare om bytet av munstycken till vattenkranarna som ökade energieffektiviseringen och som dessutom blev ekonomiskt lönsamt på tre månader.

- Bilden av hållbarhetsarbetet som något enbart kostsamt stämmer inte, utan det handlar både om att minska klimatpåverkan samt öka lönsamheten och konkurrenskraften hos företagen som tar till sig av råden, säger Caroline Strindmar.

Jonas Partheen
Pressekreterare
08-762 74 70
j.partheen@visita.se

Visita – Svensk besöksnäring är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 000 medlemsföretag med drygt 7 000 verksamheter inom hotell, restaurang, catering, spa, nöjes- och djurparker, skidanläggningar, camping och stugor, nattklubbar, vandrarhem, konferensanläggningar, aktivitetsföretag med mer. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga verksamhetsområden branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Visita – Svensk besöksnäring är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Besök oss gärna på www.visita.se.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det handlar både om att minska klimatpåverkan samt öka lönsamheten och konkurrenskraften hos företagen
Caroline Strindmar, hållbarhets- och livsmedelsstrateg på Visita