Visita startar uppropet #nolltolerans

Att arbetsmiljön inom besöksnäringen ska vara fri från sexuella trakasserier och kränkningar är en självklarhet. Visita startar nu uppropet #nolltolerans där Visitas medlemsföretag lovar att ha #nolltolerans mot sexuella trakasserier och kränkningar såväl inom personalgruppen som från gäster och kunder.

Anställda, praktikanter och inhyrd personal inom besöksnäringen ska ha en trygg och säker arbetsmiljö, fri från alla former av trakasserier och kränkningar. Det här har varit och är en självklarhet i Visitas etiska regelverk. Samtidigt nås vi av berättelser som beskriver en annan verklighet. För oss är det oacceptabelt.

Därför startar vi uppropet #nolltolerans. För att visa att frågan är viktig. För att visa att arbete återstår. För att förebygga fler händelser. För att ta vår del av ansvaret för att få ett slut på ett samhällsproblem. För att det råder #nolltolerans.

- Vi är och har varit mycket tydliga med att alla former av trakasserier eller kräkningar är helt oacceptabla. Men vittnesmålen visar att det är ett problem. Uppropet #nolltolerans handlar om att uppmärksamma det oacceptabla men också visa att vi som bransch vill göra mer för att få bort det här samhällsproblemet, säger Eva Östling, vd på Visita.

Uppropet är öppet för restauranger, hotell, campingplatser, skidanläggningar, nöjesparker och andra medlemmar i Visita. En underskrift innebär att man lovar att ha #nolltolerans mot sexuella trakasserier och kränkningar såväl inom personalgruppen som från gäster och kunder. Vid eventuella händelser ska arbetsgivaren agera omedelbart och åtgärder ska vidtas för att stoppa beteendet.

Visita kommer vidare inom kort att samla näringen till ett möte för att diskutera mer långsiktigt vad vi ytterligare kan göra som näring.

- Ytterst handlar det om att vår arbetsmiljö ska vara trygg och säker för all personal. Såväl personal som gäster ska visa respekt mot varandra. Och gör man det inte ska det få konsekvenser, säger Eva Östling.

Förutom löftet att jobba förebyggande och agera direkt vid eventuella händelser kommer företag som skrivit under få en dekal för att markera att det på stället råder #nolltolerans. Uppropet publiceras på www.visita.se/nolltolerans och listan på arbetsgivare som skrivit under kommer uppdateras på hemsidan.

Mer om Visitas arbete mot sexuella trakasserier och kränkningar kan du läsa på www.visita.se/sexuellatrakasserier.

Tobias Bestelid
Presschef
08-762 74 60
t.bestelid@visita.se

 

Jonas Partheen
Pressekreterare
08-762 74 68
j.partheen@visita.se

Visita – Svensk besöksnäring är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 000 medlemsföretag med drygt 7 000 verksamheter inom hotell, restaurang, catering, spa, nöjes- och djurparker, skidanläggningar, camping och stugor, nattklubbar, vandrarhem, konferensanläggningar, aktivitetsföretag med mer. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga verksamhetsområden branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Visita – Svensk besöksnäring är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Besök oss gärna på www.visita.se.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Uppropet #nolltolerans handlar om att uppmärksamma det oacceptabla men också visa att vi som bransch vill göra mer för att få bort det här samhällsproblemet
Eva Östling