Visita: börjar regeringen vackla om flygskatten?

”Att regeringen nu sänker flygskatten för länder som klagat på för höga nivåer visar tydligt att regeringen inte själva tror på skatten som en del av lösningen på klimatproblematiken”, säger Eva Östling, vd på Visita.

Turerna kring den planerade flygskatten fortsätter. Turkiet och USA får efter påtryckningar nu sänkt flygskatt i förslaget, vilket är mycket märkligt.

– Det är anmärkningsvärt, sa Anna Wilson, generalsekreterare för Svensk Flyg, till TV4-nyheterna.

Om regeringen ser skatten som en effektiv åtgärd för att minska belastningen på klimatet skulle det aldrig gå att förhandla ner den, menar Visita.

– Att regeringen nu sänker flygskatten för länder som klagat på för höga nivåer visar tydligt att regeringen inte själva tror på skatten som en del av lösningen på klimatproblematiken. En flygskatt kommer drabba Sverige negativt och den är inte lösningen på klimatfrågan, säger Eva Östling, vd på Visita.

En flygskatt beräknas enligt branschorganisationen Svenskt Flyg leda till en halv miljon färre resenärer per år. Med färre flygresor drabbas hela landets besöksnäring och handel. I Sverige finns många resmål som bygger på att människor kan resa dit med flyg. Svenskar som turistar i det egna landet ger avgörande inkomster till bland annat hotell, restauranger, campingar och skidanläggningar. Och de utländska turisterna genererar 113 miljarder kronor per år till statskassan.

– En flygskatt påverkar hela näringslivet. I norr kan konsekvenserna bli nedlagda flyglinjer. I söder flyttar än mer trafik till Kastrup, säger Eva Östling.

Besöksnäringen tar ett stort ansvar för en hållbar utveckling av näringen.

– Visita arbetar för att Sverige ska bli världens mest hållbara destination. Men det kräver att politikerna har förståelse och kunskap om vad som krävs för att det ska bli verklighet. De måste fatta rätt beslut, säger Eva Östling.

– Vi vill istället bidra till att flyget ställer om. Hållbarhet är en attraktionskraft för besökarna idag. Om viljan finns från politiskt håll skulle Sverige kunna bli först med ett inrikesflyg som körs på biobränsle samtidigt som vi måste satsa ännu mer på forskning så att flyget kan ställa om och bli helt fossilfritt, fortsätter Eva Östling.

 

Tobias Bestelid
Presschef
08-762 74 60
t.bestelid@visita.se

 

Visita – Svensk besöksnäring är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 000 medlemsföretag med drygt 7 000 verksamheter inom hotell, restaurang, catering, spa, nöjes- och djurparker, skidanläggningar, camping och stugor, nattklubbar, vandrarhem, konferensanläggningar, aktivitetsföretag med mer. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga verksamhetsområden branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Visita – Svensk besöksnäring är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Besök oss gärna på www.visita.se.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi på Visita menar att Sverige kan bli världens mest hållbara destination
Eva Östling, vd Visita