Tillväxtanalys ser positiva effekter av momssänkningen

Sedan momsen på restaurangmat sänktes har restaurangbranschens omsättning ökat, antalet anställda blivit fler och konkurserna blivit färre. Det visar den statliga myndigheten Tillväxtanalys i en ny rapport.

    Tillväxtanalys bild stämmer väl överens med de signaler som vi får från våra medlemsföretag och vad andra myndigheter redovisat. Sedan momsen på restaurangmat sänktes 2012 har det skapats 10 000 nya jobb i restaurangbranschen. Konjunkturinstitutet konstaterade strax före jul att 4 000 av dessa var en direkt konsekvens av reformen, säger Eva Östling, vd på Visita.

Tillväxtanalys är en av tre myndigheter som har i uppdrag av regeringen att följa och utvärdera sänkningen av restaurangmomsen. Den rapport som nu presenterats är den första av flera delrapporter. Uppdrag ska slutredovisas senast den 1 januari 2016.

    Det är viktigt att komma ihåg att Tillväxtanalys utvärdering enbart gäller de kortsiktiga effekterna. Vi ser givetvis positivt på siffrorna, men det är alldeles för tidigt att dra alltför långtgående slutsatser av reformen. Jag hoppas att även politikerna kan vara lika tålmodiga och att reformen inte rivs upp efter riksdagsvalet i september, säger Eva Östling.

Läs rapporten här:
www.tillvaxtanalys.se

Eva Östling, VD Visita
08-762 74 01
e.ostling@visita.se

Björn Lundell, pressekreterare
08-762 74 22, 0708-96 90 12
b.lundell@visita.se

Visita – Svensk besöksnäring är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar cirka 5000 medlemsföretag med sammanlagt 6200 verksamheter inom hotell, restaurang, catering, spa, nöjes- och djurparker, skidanläggningar, camping och stugor, nattklubbar, vandrarhem, konferensanläggningar, aktivitetsföretag med mer. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga verksamhetsområden branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Visita -Svensk besöksnäring är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Besök oss gärna på www.visita.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

− Tillväxtanalys bild stämmer väl överens med de signaler som vi får från våra medlemsföretag.
Eva Östling, vd på Visita